Casia Wiliam

Bardd Plant Cymru 2017-2019

Bardd Plant Cymru

Dyma gartref Bardd Plant Cymru ar y we.
Gallwch ddarllen hanesion Casia Wiliam wrth iddi deithio o amgylch ysgolion Cymru. Neu beth am wneud cais i gael y Bardd Plant i ymweld a’ch ysgol chi?

Gwneud cais

Y Llyfrgell

Hydref 18, 2018 - No Comments

 

More

Ti

Hydref 9, 2018 - No Comments

 

More

‘Help by Casia Wiliam/’Help’ gan Casia Wiliam

Hydref 9, 2018 - No Comments

More

Dechrau Da/Bookstart-Stori/Story

Hydref 9, 2018 - No Comments

More

Bardd Plant Cymru 2017-19 Casia Wiliam

Hydref 9, 2018 - No Comments

 

More

Caru Steddfod

Medi 11, 2017 - No Comments

More

Anni Fler ap Clustfawr

Hydref 11, 2016 - No Comments

Taith Glera Bardd Plant Cymru Rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant gan gwmni Mewn Cymeriad.     Dyma fi ar ddechrau fy nhaith o amgylch cestyll Cymru yn clera. Yn barod i deithio nôl mewn amser gyda phlant Cymru i ddarganfod mwy am y beirdd oedd yn clera yn yr Oesoedd...

More

Bardd Plant Cymru yn defnyddio Trydar i lansio ei chyfrol newydd…

Mai 19, 2016 - No Comments

      Rhwng 8 a 9 o’r gloch nos Fercher 18fed o Fai, yn ystod yr Awr Gymraeg, fe wnaeth Anni Llŷn lansio ei chyfrol newydd Dim Ond Traed Brain ar gyfrif Trydar Bardd Plant Cymru (@BarddPlant). O reidio beic i glirio stafell a phigo trwyn… ie’n wir,...

More

CYMRY LLUNDAIN

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Roedd na groeso cynnes iawn i’w gael yn y Ganolfan Cymry Llundain gan y plant a’r rhieni! Roedd pawb wedi gwisgo crys coch neu ddillad Cymreig ac roedd Cymru newydd guro Ffrainc yn y rygbi’r noson cynt felly roedd hwyliau da ar bawb! Roedd hi’n dipyn o sbort taflu...

More

AMGUEDDFA A CHASTELL Y FENNI

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Barddoni mewn amgueddfa…profiad arbennig iawn! Diolch byth, roedd criw Ysgol Gymraeg y Fenni wedi dod i fy helpu. Cawsom gyfle i edrych ar rai o hen bethau, yn arbennig eitemau personol dynes arbennig o’r enw Arglwyddes Llanofer oedd yn bodoli tua 200 o flynyddoedd yn...

More

LLYFRGELLOEDD!!

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Cefais lawer o hwyl yn ystod gwyliau hanner tymor. Ges i ymweld a Llyfrgell Pentre’r Eglwys a Llyfrgell Treorci. Wir i chi roedd dychymyg y beirdd bach yn rhemp!!   LLYFRGELL PENTRE’R EGWLYS   Llyfrgell llysnafeddog a’r geiriau fel gwlithod mewn glyd yn ymlwybro...

More

YSGOL MORGAN LLWYD + MAES GARMON, AC YSGOL GLANRAFON YR WYDDGRUG.

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Roedd hi’n ddiwrnod amrywiol iawn wrth i mi gael gweithio gyda chriw o flwyddyn 8 yn y bore a chriw blwyddyn 6 yn y prynhawn. Roedd y criw uwchradd ychydig yn fwy tawel na chriw’r prynhawn. Ond yn ddigon parod i weithio chwarae teg. Roedd ’na syniadau gwych i’w gael...

More
top