Casia Wiliam

Bardd Plant Cymru 2017-2019

Bardd Plant Cymru

Dyma gartref Bardd Plant Cymru ar y we.
Gallwch ddarllen hanesion Casia Wiliam wrth iddi deithio o amgylch ysgolion Cymru. Neu beth am wneud cais i gael y Bardd Plant i ymweld a’ch ysgol chi?

Gwneud cais

Caru Steddfod

Medi 11, 2017 - No Comments

More

Anni Fler ap Clustfawr

Hydref 11, 2016 - No Comments

Taith Glera Bardd Plant Cymru Rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant gan gwmni Mewn Cymeriad.     Dyma fi ar ddechrau fy nhaith o amgylch cestyll Cymru yn clera. Yn barod i deithio nôl mewn amser gyda phlant Cymru i ddarganfod mwy am y beirdd oedd yn clera yn yr Oesoedd...

More

Bardd Plant Cymru yn defnyddio Trydar i lansio ei chyfrol newydd…

Mai 19, 2016 - No Comments

      Rhwng 8 a 9 o’r gloch nos Fercher 18fed o Fai, yn ystod yr Awr Gymraeg, fe wnaeth Anni Llŷn lansio ei chyfrol newydd Dim Ond Traed Brain ar gyfrif Trydar Bardd Plant Cymru (@BarddPlant). O reidio beic i glirio stafell a phigo trwyn… ie’n wir,...

More

CYMRY LLUNDAIN

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Roedd na groeso cynnes iawn i’w gael yn y Ganolfan Cymry Llundain gan y plant a’r rhieni! Roedd pawb wedi gwisgo crys coch neu ddillad Cymreig ac roedd Cymru newydd guro Ffrainc yn y rygbi’r noson cynt felly roedd hwyliau da ar bawb! Roedd hi’n dipyn o sbort taflu...

More

AMGUEDDFA A CHASTELL Y FENNI

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Barddoni mewn amgueddfa…profiad arbennig iawn! Diolch byth, roedd criw Ysgol Gymraeg y Fenni wedi dod i fy helpu. Cawsom gyfle i edrych ar rai o hen bethau, yn arbennig eitemau personol dynes arbennig o’r enw Arglwyddes Llanofer oedd yn bodoli tua 200 o flynyddoedd yn...

More

LLYFRGELLOEDD!!

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Cefais lawer o hwyl yn ystod gwyliau hanner tymor. Ges i ymweld a Llyfrgell Pentre’r Eglwys a Llyfrgell Treorci. Wir i chi roedd dychymyg y beirdd bach yn rhemp!!   LLYFRGELL PENTRE’R EGWLYS   Llyfrgell llysnafeddog a’r geiriau fel gwlithod mewn glyd yn ymlwybro...

More

YSGOL MORGAN LLWYD + MAES GARMON, AC YSGOL GLANRAFON YR WYDDGRUG.

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Roedd hi’n ddiwrnod amrywiol iawn wrth i mi gael gweithio gyda chriw o flwyddyn 8 yn y bore a chriw blwyddyn 6 yn y prynhawn. Roedd y criw uwchradd ychydig yn fwy tawel na chriw’r prynhawn. Ond yn ddigon parod i weithio chwarae teg. Roedd ’na syniadau gwych i’w gael...

More

Ysgol Gymraeg Morswyn ac Ysgol Kingsland

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Roedd yn rhaid mynd i bendraw Cymru i ymweld a dwy ysgol yng Nghaergybi, Sir Fôn. Ond roedd o’n werth pob milltir!!   Dyma gerdd criw Morswyn oedd wedi bod yn gwneud gwaith ar Dywysogion Cymru.   EIN TYWYSOG   Gwallt gwyllt trwm wedi tyfu’n hir. Llygaid llwyd...

More

YSGOL TREGANNA, SANT CURIG a GWAUN Y NANT!

Mawrth 9, 2016 - No Comments

Wel dyna groeso sydd i gael yn yr ysgolion yma! Yn Ysgol Treganna ges i’r fraint o ymweld a dau ddosbarth. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi llwyddo i odli’n wirion!! Roedd ambell un wedi ysgrifennu cerddi hyfryd…dwi’n dal i aros i Mr Evans anfon lluniau o’ch cerddi i...

More

Dwy fil o blant Gwynedd yn codi’r to gyda Bardd Plant Cymru ac S4C

Ionawr 22, 2016 - No Comments

Yn ystod tridiau swnllyd o hwyl a chanu, bu bron 2,000 o blant Gwynedd yn dathlu’r iaith Gymraeg yn rhan o daith Sioe Arbennig Tag a Rimbojam. Ar 18 i 20 Ionawr, daeth bron 2,000 o blant i fwynhau’r sioe yng nghwmni Bardd Plant Cymru Anni Llŷn, cyflwynwyr...

More

BLOG PONT Y GÔF

Tachwedd 6, 2015 - No Comments

Roedd ’na hwyl a sbri i gael ym Mhont y Gôf a phawb yn meddwl am ansoddeiriau a chymhariaethau difyr! Creodd pawb gymeriadau rhyfeddol eu hunain a gyda’n gilydd daeth ffrind dychmygol Ysgol Pont y Gôf i fodolaeth!!   Ffrind dychmygol Pont y Gôf Creadur rhyfedd...

More

BLOG YSGOL TUDWEILIOG

Tachwedd 6, 2015 - No Comments

Roedd disgyblion Ysgol Tudweiliog wedi bod yn astudio hanes llong o’r enw ‘Cyprian’ wnaeth ddryllio ar y creigiau wrth y pentref nôl yn 1881. Pan nes i gyrraedd yr ysgol ges i hanes hogyn bach 9 oed o’r enw John Callan oedd wedi sleifio ar y llong yn nociau Lerpwl a...

More
top