Archives for 2012 Hydref

31
Hyd
2012
Ysgol Bro Tegid, Ysgol Llangwm a Glan-llyn

Ysgol Bro Tegid, Ysgol Llangwm a Glan-llyn

By Eurig Salisbury on Hydref 31, 2012 in Bardd with No Comments

Roedd 17 Hydref yn ddiwrnod prysur iawn, iawn. Ac yn un llawn hwyl, diolch i’r drefn! Codi am 6 y bore yn gyntaf er mwyn teithio’r holl ffordd o Aberystwyth i’r Bala, ac i Ysgol Bro Tegid. Fe ges i baned cynnes o de a chroeso cynhesach gan y plant. Roedden nhw am greu pennill […]

Read more

31
Hyd
2012
Ysgol T Llew Jones

Ysgol T Llew Jones

By Eurig Salisbury on Hydref 31, 2012 in Bardd with No Comments

Ar 10 Hydref fe ges i’r fraint fawr o gael ymweld ag ysgol newydd sbon ym Mrynhoffnant, Ceredigion – Ysgol T Llew Jones. Ar 11 Hydref roedden nhw a phawb arall yng Nghymru yn dathlu diwrnod arbennig iawn, Diwrnod T Llew Jones! Roedd y plant i gyd yn gwybod pob peth am T Llew Jones. […]

Read more

31
Hyd
2012
Ysgol y Llys, Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Glanrafon

Ysgol y Llys, Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Glanrafon

By Eurig Salisbury on Hydref 31, 2012 in Bardd with No Comments

Pa well ffordd i ddechrau fy ail flwyddyn fel Bardd Plant Cymru nag ymweld ag ysgol ym Mhrestatyn?! Mae Nain yn byw ym Mhrestatyn, ac ar 7 Hydref roedd hi’n dathlu ei phen blwydd yn 90 oed. Mae Nain yn cŵl iawn. Fe gawson ni barti fel teulu yng Nghastell Rhuthun ac fe arhoses i […]

Read more

31
Hyd
2012
Blog Newydd!

Blog Newydd!

By Eurig Salisbury on Hydref 31, 2012 in Bardd with No Comments

Oi oi! Croeso mawr i flog newydd Bardd Plant Cymru! Dros y flwyddyn nesaf fe fydda’ i’n adrodd hanes pob un ymweliad gydag ysgolion ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Dwi eisoes wedi bod yn Fardd Plant am flwyddyn gyfan – ond eleni am y tro cyntaf dwi’n cael bod yn Fardd Plant […]

Read more

9
Hyd
2012
Rysèt Ceridwen – Ysgol Maesincla ac Ysgol yr Hendre

Rysèt Ceridwen – Ysgol Maesincla ac Ysgol yr Hendre

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Rysèt Ceridwen Trwnc eliffant, rhosyn Tuduriaid, Tabaco drud, clustiau defaid, Gwynedd mawr Tegid, bwced o dar, Channel no.5, calon hen iâr, Petrol car, baw trwyn mochyn, Hufen iâ siocled, pig aderyn, Cyffuriau, cwpan, siocled Divine, Croen sych neidr a mil o chwain, crafangau twrch daear drewllyd, Baw ci, Sbongebob Squarepants swnllyd, Coesau llyffant, trychfilod tila, […]

Read more

9
Hyd
2012
Rysèt Ceridwen – Blwyddyn 2 Ysgol y Graig

Rysèt Ceridwen – Blwyddyn 2 Ysgol y Graig

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Rysèt Ceridwen Baw trwyn, llygaid hen ddynion, Mwd, mwstash drewllyd a hanner calon, Smôcs dad, tafod neidar fawr, Coed celyn, bysedd plant bach, clust cawr, Traed ci, tail gwartheg, pen mochyn, Pants llew, cynffon buwch a phigau gwenyn, Blodau melyn, cwstard a da-da, Cacen siocled, ci bach a hufen iâ, Olwyn car, geiriadur a sbeidar, […]

Read more

9
Hyd
2012
Beirdd Bach – Eich Gwaith Chi!

Beirdd Bach – Eich Gwaith Chi!

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Dyma lle bydd y gwaith yr ydych chi, feirdd bach, wedi ei ysgrifennu ar y cyd gyda Bardd Plant Cymru!

Read more

top