Archives for 2012 Tachwedd

29
Tac
2012
Khastagir School, Bangladesh

Khastagir School, Bangladesh

By Eurig Salisbury on Tachwedd 29, 2012 in Bardd with No Comments

Although it’s not exactly part of my work as Bardd Plant Cymru, I’d like to let you know about a school I visited a few weeks ago. On 13 November I began a very, very long journey from Aberystwyth all the way to Bangladesh – by train, by plane and by taxis of all sorts […]

Read more

29
Tac
2012
Ysgol Khastagir, Bangladesh

Ysgol Khastagir, Bangladesh

By Eurig Salisbury on Tachwedd 29, 2012 in Bardd with No Comments

Er nad yw’n rhan swyddogol o fy ngwaith i fel y Bardd Plant, fe hoffwn i sôn am ysgol yr es i ymweld â hi rai wythnosau’n ôl. Ar 13 Tachwedd fe ddechreuais i ar daith hir, hir iawn o Aberystwyth i Fangladesh – gan ddefnyddio trenau, awyrenau a thacsis o bob math ar daith […]

Read more

12
Tac
2012
Ysgol Llanfyllin

Ysgol Llanfyllin

By Eurig Salisbury on Tachwedd 12, 2012 in Bardd with No Comments

Ar nos Iau 8 Hydref, ar ôl treulio diwrnod llawn hwyl yn Ysgol Llanrhaeadr-ym-Mochnant ac Ysgol Pennant, fe arhosais i mewn gwesty yn y Trallwng. Y bore wedyn, ar ôl digon o wyau wedi’u sgramblo i frecwast, fe deithiais i Ysgol Uwchradd Llanfyllin er mwyn helpu S4C yn ei hymgyrch Cymunedau. Treuliais i’r bore yng […]

Read more

11
Tac
2012
Ysgol Llanrhaeadr-ym-Mochnant ac Ysgol Pennant

Ysgol Llanrhaeadr-ym-Mochnant ac Ysgol Pennant

By Eurig Salisbury on Tachwedd 11, 2012 in Bardd with No Comments

Fore dydd Iau 8 Tachwedd fe deithiais i bentref bach hyfryd ar odre’r Berwyn – Llanrhaeadr-ym-Mochnant! Roedd tad Nain, Oswald Rogers, yn byw yn Llanrhaeadr, ond dyma’r tro cyntaf i mi ymweld â’r pentref. Fe ges i amser anhygoel o dda yng nghwmni plant yr ysgol. Meddyliodd y plant am bentwr o eiriau i’w defnyddio […]

Read more

7
Tac
2012
Gwyliau – Ysgol y Gelli

Gwyliau – Ysgol y Gelli

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 7, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Dyma waith ardderchog Plant Ysgol y Gelli yn dilyn ymweliad Bardd Plant Cymru ar ddydd Llun 22 Hydref 2012. Y Gwyliau Teithio’r byd ar ein gwyliau Gweld bob math o ryfeddodau Gweld y ser yn disgleirio arnaf Ond oh dwi’n falch o fod adref. Lowri Elen Bebb a Lowri Wyn Jones   Y Gwyliau Nadolig!!! […]

Read more

6
Tac
2012
Ysgol y Gelli ac Ysgol Llanllyfni – Caernarfon

Ysgol y Gelli ac Ysgol Llanllyfni – Caernarfon

By Eurig Salisbury on Tachwedd 6, 2012 in Bardd with No Comments

Ar ôl ymweld ag ysgolion Llanllechid a Thryfan ar 22 Hydref, fe ges i le i aros dros nos gyda fy chwaer, Leila, yn y Felinheli. Y bore wedyn, wedi llowcio brecwast da gyda Leila, fe deithiais i ar siwrnai fer iawn i Gaernarfon. Yr ysgol yr o’n i’n mynd i ymweld â hi y […]

Read more

1
Tac
2012
Ysgol Llanllechid, Ysgol Tryfan a Guto’r Glyn

Ysgol Llanllechid, Ysgol Tryfan a Guto’r Glyn

By Eurig Salisbury on Tachwedd 1, 2012 in Bardd with No Comments

Roedd 22 Hydref yn ddiwrnod arbennig iawn. Y bore hwnnw oedd y tro cyntaf imi ddangos fideo newydd sbon i rai o blant Cymru – plant Ysgol Llanllechid yn Nyffryn Ogwen, Gwynedd. Mae’r fideo yn reit anhygoel – does dim byd tebyg iddo wedi’i weld erioed o’r blaen. Mae’r fideo’n dangos sut roedd beirdd yn […]

Read more

top