Archives for 2013 Mawrth

4
Maw
2013
Ysgol Bro Myrddin

Ysgol Bro Myrddin

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 4, 2013 in Beirdd Bach with No Comments

Ar 11 Ionawr, bu Eurig Salisbury yn ymweld â disgyblion o’i hen ysgol uwchradd, Ysgol Bro Myrddin. Dyma gerddi a ysgrifennodd rhai o’r plant: Bwyd Rwy’n hoff o wahanol fwydydd, Byrger, pitsa a Doritos, Fe hoffwn fod yn gogydd – Ond rwy’n dal i gasau tomatos. Annell Dyfri ac Elin Mai Darllen Darllen rhai o’r […]

Read more

2
Maw
2013
Ysgol Gynradd Llandysul ac Ysgol Bro Myrddin

Ysgol Gynradd Llandysul ac Ysgol Bro Myrddin

By Eurig Salisbury on Mawrth 2, 2013 in Bardd with No Comments

Yr ysgol gyntaf imi ymweld â hi yn 2013 oedd Ysgol Gynradd Llandysul, a hynny ddechrau Ionawr. Roedd hi’n fore rhewllyd iawn wrth imi yrru’n gynnar o Aberystwyth i’r de, ac roedd hi’n dda gen i gael paned gynnes yn fuan wedi cyrraedd yr ysgol. Roedd y plant yn gyfeillgar iawn ac yn llawn syniadau. […]

Read more

2
Maw
2013
Ysgol Pen-cae, Ysgol Evan James ac Ysgol Cwm Garw

Ysgol Pen-cae, Ysgol Evan James ac Ysgol Cwm Garw

By Eurig Salisbury on Mawrth 2, 2013 in Bardd with No Comments

Ddechrau Chwefror fe ymwelais i â nifer o ysgolion yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Ro’n i wedi cael fy ngofyn i gynnal gweithdai arbennig ar gyfer gŵyl newydd gyffrous a fydd yn cael ei chynnal yn y ddinas ar 20-24 Mawrth. Enw’r ŵyl yw Gŵyl Llên Plant Caerdydd, ac fe gewch chi fwy o wybodaeth amdani […]

Read more

2
Maw
2013
Ysgol Bro Hedd Wyn ac Ysgol Treferthyr

Ysgol Bro Hedd Wyn ac Ysgol Treferthyr

By Eurig Salisbury on Mawrth 2, 2013 in Bardd with No Comments

Yn gynnar ar fore dydd Gwener olaf mis Tachwedd, fe deithiais i o dŷ fy ffrind, Iwan Rhys, i lawr i Drawsfynydd. Roedd y glaw mawr yn dal i ddisgyn y bore hwnnw, ac fe ges i fy ngwlychu’n shwps wrth agor y giat fawr haearn i Ysgol Bro Hedd Wyn. Ond fe sychodd fy […]

Read more

top