Archives for 2013 Ebrill

29
Ebr
2013
Diwrnod y Llyfr 2013 / World Book Day 2013

Diwrnod y Llyfr 2013 / World Book Day 2013

By Eurig Salisbury on Ebrill 29, 2013 in Beirdd Bach with No Comments

Ar Ddiwrnod y Llyfr 7 Mawrth 2013 fe deithiais i mewn fan fawr wen (peidiwch a gofyn pam) yr holl ffordd i Landudno. Roedd gen i annwyd trwm y diwrnod hwnnw, ond fe lwyddodd plant Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Pendorlan i godi fy nghalon. Dyma gerddi’r plant, wedi eu hysbrydoli gan rysáit hud yn […]

Read more

22
Ebr
2013
Ysgol Gymraeg Rhydaman, Ysgol Llangennech ac Ysgol Tirdeunaw

Ysgol Gymraeg Rhydaman, Ysgol Llangennech ac Ysgol Tirdeunaw

By Eurig Salisbury on Ebrill 22, 2013 in Bardd with No Comments

Lai nag wythnos wedi imi fod yn Llyfrgell Rhydaman, dyna braf oedd dychwelyd i’r dref i ymweld ag Ysgol Gymraeg Rhydaman! Fe ges i groeso hyfryd gan yr athrawon a’r plant, a chyfle i glywed chwedl y Twrch Trwyth. Baedd mawr gwyllt oedd y Twrch Trwyth, ac roedd ganddo siswrn, crib ac ellyn yn y […]

Read more

15
Ebr
2013
Ysgol Llansawel, Llyfrgell Rhydaman ac Ysgol Pontardawe

Ysgol Llansawel, Llyfrgell Rhydaman ac Ysgol Pontardawe

By Eurig Salisbury on Ebrill 15, 2013 in Bardd with No Comments

Ganol mis Ebrill fe es i ar drip i ardal Caerfyrddin ac Abertawe i ymweld â thair ysgol. Y gyntaf oedd Ysgol Llansawel, sydd ryw hanner ffordd rhwng Llanbed a Llandeilo. Dim ond chwech o fois oedd yn y dosbarth, ond fe gawson ni hwyl dda iawn yn creu cerddi am gartrefi ac anifeiliaid anwes […]

Read more

14
Ebr
2013
Ysgol y Graig ac Ysgol y Garreg

Ysgol y Graig ac Ysgol y Garreg

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Bardd with No Comments

Ar ôl imi ymweld ag Ysgol Brynaerau ac Ysgol Maesincla, fe es y diwrnod wedyn i ymweld â dwy ysgol sy ag enwau caregog iawn! Y gyntaf oedd Ysgol y Graig ger Llangefni ar Ynys Môn. Mae hon yn ysgol newydd iawn, gyda hen ddigon o le, cyfrifiaduron sy’n gweithio a lliwiau lu ym mhob […]

Read more

14
Ebr
2013
Ysgol Brynaerau ac Ysgol Maesincla

Ysgol Brynaerau ac Ysgol Maesincla

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Bardd with No Comments

Ddechrau Ebrill fe es i am sgowt i Wynedd, gan ymweld â channoedd o blant a phedair ysgol yno. Y stop cyntaf oedd Prifysgol Bangor, lle treuliais i lond bore a phrynhawn yng nghwmni torfeydd o blant y fro fel rhan o Daith y Sgriblwyr (Gŵyl y Gelli). Yna drannoeth fe deithiais i Bontllyfni, i’r […]

Read more

14
Ebr
2013
Cerddi Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

Cerddi Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Beirdd Bach with No Comments

Ym mis Mawrth eleni cafodd cerddi newydd eu perfformio gan blant Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon ac Ysgol Dolbadarn yn Llanberis fel rhan o Ŵyl Gerdd Newydd Bangor. Am fwy o’r hanes, cliciwch fan hyn. Dolbadarn A welwch chi’r castell ar y bryn, Yr un sy’n sefyll ger y llyn, Lle’r oedd, un tro, sŵn […]

Read more

14
Ebr
2013
Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Bardd with No Comments

Ddiwedd mis Ionawr eleni fe ges i fy ngwahodd i ddwy ysgol yn Arfon er mwyn cymryd rhan yng Ngŵyl Gerdd Newydd Bangor. Gŵyl gerddoriaeth flynyddol yw hi sy’n rhoi llwyfan i gerddorion cenedlaethol a rhyngwladol. Fy nghyfraniad i i’r ŵyl oedd helpu plant yn Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon ac yn Ysgol Dolbadarn yn […]

Read more

14
Ebr
2013
Ysgol y Moelwyn

Ysgol y Moelwyn

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Bardd with No Comments

Drannoeth fy ymweliad â dwy ysgol uwchradd ym Meirionnydd, fe ymwelais i ag ysgol uwchradd arall yng Ngwynedd ar ddiwrnod arbennig iawn. Roedd hi’n gyntaf o Fawrth, yn Ddydd Gŵyl Ddewi! Ac roeddwn i wedi cael fy ngwahodd i Ysgol y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog. Roedd y disgyblion yn wrandawgar iawn, ac ystyried ei bod […]

Read more

14
Ebr
2013
Ysgol Uwchradd Tywyn ac Ysgol y Gader

Ysgol Uwchradd Tywyn ac Ysgol y Gader

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Bardd with No Comments

Drannoeth fy ymweliad â phlant Ysgol Craig y Deryn, fe ymwelais i â dwy ysgol uwchradd ym Meirionnydd. Y gyntaf oedd Ysgol Uwchradd Tywyn, lle cefais i gwmni plant blwyddyn 7. A bod yn fanwl gywir, dosbarth 7A, criw bywiog iawn o blant – yn arbennig yr hogiau! Roedd y plant â’u bryd ar ysgrifennu […]

Read more

14
Ebr
2013
Ysgol Craig y Deryn

Ysgol Craig y Deryn

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Bardd with No Comments

Ddiwedd Chwefror fe ges i gais arbennig iawn. Mae ysgol newydd sbon yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd ym Meirionnydd, sef Ysgol Craig y Deryn yn Llanegryn. Bydd plant nifer o ysgolion bach y fro’n dod at ei gilydd i ddechrau tymor ysgol newydd fis Medi eleni. Cefais i fy ngofyn (er nad […]

Read more

14
Ebr
2013
Ysgol Glan Morfa ac Ysgol Bro Allta

Ysgol Glan Morfa ac Ysgol Bro Allta

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Bardd with No Comments

Law yn llaw ag ymweliadau gydag ysgolion ar gyfer Gŵyl Llên Plant Caerdydd, fe ges i gyfle hefyd i ymweld â dwy ysgol arall. Y gyntaf oedd Ysgol Glan Morfa yn ardal Sblot yng Nghaerdydd. Cerddi doniol iawn oedd ar feddwl y plant y diwrnod hwnnw, a dyma un gerdd fach ddigri a luniodd y […]

Read more

top