Archives for 2013 Mai

28
Mai
2013
I Aneirin Karadog

I Aneirin Karadog

By Eurig Salisbury on Mai 28, 2013 in Bardd with No Comments

Llongyfarchiadau mawr iawn i Fardd Plant Cymru 2013-15, Aneirin Karadog! Fe gefais i’r fraint o gyhoeddi enw Aneirin o lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Benfro heddiw. Bydd gwefan newydd yn cael ei lansio’n fuan ar gyfer y Bardd Plant, lle bydd pob math o gerddi, raps, lluniau a fideos newydd cyffrous ar gael. […]

Read more

21
Mai
2013
Ysgol Llanilar

Ysgol Llanilar

By Eurig Salisbury on Mai 21, 2013 in Bardd with No Comments

Wedi ymweld â dros gant o ysgolion ar draws Cymru a thu hwnt, ar fore dydd Mawrth 21 Mai fe ymwelais i â’r ysgol olaf – Ysgol Llanilar ar gyrion Aberystwyth. Ar ôl wylo’n hir dros frecwast, llyncais lond bowlen o Weetabix a banana a gyrrais draw i’r pentref bach yn drwm fy nghalon … […]

Read more

16
Mai
2013
Ysgol Cynwyd Sant ac Ysgol Gymraeg Llundain

Ysgol Cynwyd Sant ac Ysgol Gymraeg Llundain

By Eurig Salisbury on Mai 16, 2013 in Bardd with No Comments

Dydw i ddim yn meddwl imi erioed fod mor brysur fel y Bardd Plant ag oeddwn i ganol Mai – dwy ysgol fawr yn y Cymoedd, dwy ysgol arall gyfagos, dwy ysgol yng Nghaerdydd a dwy arall yn yr ardal! Yna, i ddod â’r ymweliadau yn y de ddwyrain i ben yn dwt, dyma fi’n […]

Read more

14
Mai
2013
Ysgol Rhyd-y-waun ac Ysgol Bro Edern

Ysgol Rhyd-y-waun ac Ysgol Bro Edern

By Eurig Salisbury on Mai 14, 2013 in Bardd with No Comments

Braidd yn lawog oedd hi’r bore wedi imi ymweld â dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd. Anelais drwyn y car i ffwrdd o’r ddinas ac i fyny’r A470 drwy’r glaw i Aberdâr, gan gyrraedd Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun mewn da bryd. Roedd blwyddyn deg yno’n aros amdana’i, criw distaw iawn ond cyfeillgar o ddisgyblion – dwi’n medru […]

Read more

13
Mai
2013
Ysgol Pwll Coch ac Ysgol Mynydd Bychan

Ysgol Pwll Coch ac Ysgol Mynydd Bychan

By Eurig Salisbury on Mai 13, 2013 in Bardd with No Comments

Rai dyddiau wedi imi ymweld â nifer ysgol nid nepell o Gaerdydd, dechreuais wythnos newydd drwy ymweld â dwy ysgol yn y brifddinas ei hun. Y gyntaf oedd Ysgol Pwll Coch yn Lecwydd, sy’n agos iawn at stadiwm clwb pêl-droed enwog y ddinas. Ac ystyried bod y clwb wedi ennill dyrchafiad yn ddiweddar i’r uwchgynghrair, […]

Read more

13
Mai
2013
Ysgol Llanhari ac Ysgol Rhyd-y-grug

Ysgol Llanhari ac Ysgol Rhyd-y-grug

By Eurig Salisbury on Mai 13, 2013 in Bardd with No Comments

A hithau bron yn amser arholiadau yn yr ysgolion uwchradd, fe ymwelais i ag Ysgol Llanhari ger Pont-y-clun ar gyrion Caerdydd. Doeddwn i erioed wedi bod yno o’r blaen, ond roeddwn i wedi clywed llawer am yr ysgol am fod dad, fy anti Eirian a fy wncwl Eryl wedi bod yn dysgu yno. Yn wir, […]

Read more

9
Mai
2013
Ysgol Santes Tudful ac Ysgol Cwm Rhymni

Ysgol Santes Tudful ac Ysgol Cwm Rhymni

By Eurig Salisbury on Mai 9, 2013 in Bardd with No Comments

Ganol Mai fe dreuliais i lawer iawn o amser yn ymweld ag ysgolion i lawr yn y de ddwyrain – cyfanswm o naw ysgol gyda’i gilydd! Y gyntaf oedd Ysgol Santes Tudful ar lethr uwchben Merthyr Tudful, ysgol newydd iawn yn llawn plant bach cyfeillgar. Fe gefais i’r fraint o gyfarfod blwyddyn pedwar, sy wedi’u […]

Read more

2
Mai
2013
Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Llansannan ac Ysgol Emmanuel

Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Llansannan ac Ysgol Emmanuel

By Eurig Salisbury on Mai 2, 2013 in Bardd with No Comments

(English summary below). Ar yr ail o Fai, gyda’r haul yn tywynnu dros Faelor Gymraeg, fe deithiais i Ysgol Bryn Tabor yng Nghoed-poeth ger Wrecsam. Roedd y tywydd yn wahanol iawn i’r tro diwethaf imi ymweld â’r ysgol ar daith S4C y llynedd, pan fu’n rhaid imi redeg drwy’r glaw mawr o’r car i fynedfa’r […]

Read more

top