Archives for 2014 Ionawr

30
Ion
2014

…A Chymry balch mwya’r byd!

By Aneirin Karadog on Ionawr 30, 2014 in Bardd with No Comments

Mae Ionawr bron ar ben a’r flwyddyn yn rhuo yn ei blaen. Mae hefyd yn dymor ysgol newydd ac yn bryd i fi eto hel fy mhac clera a chario mwy o lwch o lonydd y wlad, gyda balchder! Daeth yr alwad o orwelion y lôn i fynd i Ysgol Gymraeg Aberystwyth a bu’n brynhawn […]

Read more

16
Ion
2014
Yr Hen Gapel Gwag – Carla Audrey Marie Block

Yr Hen Gapel Gwag – Carla Audrey Marie Block

By Llenyddiaeth Cymru on Ionawr 16, 2014 in Beirdd Bach with No Comments

Dyma gerdd hyfryd sydd wedi ei hanfon gennym gan Carla Audrey Marie Block o Ysgol Aberbanc. Llongyfarchiadau, Carla!  A dal ati i ysgrifennu.   Yr Hen Gapel Gwag Yr hen gapel gwag, yn wag o hyd. Lawr yng nghapel Hebron bydd y cerrig beddau drud. Lle tawel a di-sŵn, Dim hyd yn oed cyfarth ci […]

Read more

6
Ion
2014

Hen galennig a’i lawenydd!

By Aneirin Karadog on Ionawr 6, 2014 in Bardd with No Comments

Blwyddyn newydd dda bawb! Wedi cyfnod o geisio peidio bwyta gormod a wedyn cyfaddef mod i wedi bwyta gormod, a’r addunedau bellach wedi eu gwneud, a’u torri eisioes, mae blwyddyn newydd wedi glanio.  a dweud y gwir rwy’ wedi llwyddo i gadw at fy adduned o rhedeg 3 gwaith yr wythnos mor belled, gobeithio y gall […]

Read more

top