Archives for 2015 Chwefror

10
Chw
2015
Yn Ysgol Heol y Celyn

Yn Ysgol Heol y Celyn

By Aneirin Karadog on Chwefror 10, 2015 in Bardd with No Comments

Bu’r ymweliad ag Ysgol Heol y Celyn yn un arbennig i fi yn yr ystyr mai tafliad carreg o fynna y bues i i’r ysgol, sef Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydfelen. Bellach nid oes ond tai ar hen safle’r ysgol, a rhyfedd oedd gyrru’n sydyn drwy’r tai cyn mynd i’r ysgol. Dwi’n meddwl mai ger ty […]

Read more

10
Chw
2015

Awen Ysgol y Fenni

By Aneirin Karadog on Chwefror 10, 2015 in Bardd with No Comments

Bydd Yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i’r Fenni yn 2016, gŵyl a all fod yn sbardun i dwf y Gymraeg ym Mynwy. Roedd cael ymweld felly ag Ysgol Gymraeg y Fenni sy’n cynnwys nifer o gymry ifanc brwd yn bleser ac yn galonogol wrth ystyried ffyniant y Gymrag yn yr ardal. Bu llawer o hwyl […]

Read more

10
Chw
2015
Llawn o heniaith yw Llanwnnen

Llawn o heniaith yw Llanwnnen

By Aneirin Karadog on Chwefror 10, 2015 in Bardd with No Comments

Cyrhaeddais Ysgol Llannwnen heb fawr o syniad o beth i’w ddisgwyl. Mi yrrais drwy Lannwnen gannoedd o weithiau ar fy nheithiau, ond heb fydd aros i sylwi ar y pentre ei hunan, ac am groeso a gefais gan y disgyblion a’u hathrawon. Roedd yn gwch gwenyn o Gymreictod a bywyd gyda’r plant yn profi bod […]

Read more

9
Chw
2015

Llawn o hwyl fu Ysgol Llanilar

By Aneirin Karadog on Chwefror 9, 2015 in Bardd with No Comments

Cyrhaeddais Ysgol Llanilar ar fore llun llwyd, heb olwg o Dai Jones yn unman, ond fe ges i groeso cynnes gan rapwyr cŵl y pentref. Ac yn sydyn, fe’m sgubwyd i Affrica llawn llewod ac adar, wrth i’r rapwyr fynd ati i greu raps am y cyfandir rhyfeddol hwnnw. Roedd yna berfformiadau hyderus a llawn […]

Read more

5
Chw
2015
Cynganeddu yn Llanfair ym Muallt

Cynganeddu yn Llanfair ym Muallt

By Llenyddiaeth Cymru on Chwefror 5, 2015 in Bardd with No Comments

Wedi cyfnod go dawel o ran clera’r Bardd Plant, heddi fe es i ar ymweliad swyddogol cynta’r flwyddyn, a hynny i Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt. Roedd y tirlun yn hudolus o aeafol wrth i mi gyrchu am gaer fy noddwyr, a finnau’n gallu dychmygu Llywelyn ar ei farch a’r carnau fwg o eira o’i […]

Read more

top