Archives for 2015 Mawrth

30
Maw
2015
Bolognia Yn Croesawu’r Beirdd

Bolognia Yn Croesawu’r Beirdd

By Aneirin Karadog on Mawrth 30, 2015 in Bardd with No Comments

O’r chwith i’r dde: Johanna Lindbäck, Llysgennad Darllen Sweden; Malorie Blackman, Awdur Llawryfog Plant y DU; Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru; Martin Daws, Awdur Ieuenctid Cymru. Ar noson llawer cynhesach na nosweithi gwyntog diweddar Cymru, fe lanion ni (29/03/15) ym maes awyr Bologna. Y gorchwyl cyntaf oedd cael cwrdd â’r awduron llawryfog i blant a phobol […]

Read more

24
Maw
2015

7 o Bethau Peryg yn Ysgol Terrig

By Aneirin Karadog on Mawrth 24, 2015 in Bardd with No Comments

Bore ma (23/03/15) aeth y daith Glera â fi i bentre Treuddyn, ger Yr Wyddgrug ac i Ysgol Terrig, sy’n cael ei enw o’r afon leol, mae’n debyg. Wrth deithio yno, ac yn y dyddiau cyn yr ymweliad bu cerdd Twm Morys o’r daith a’r gyfrol chwedlonol Eldorado, 7 o Bethau Peryg yn Ne’r Amerig […]

Read more

23
Maw
2015

Unllais Dyffryn Nantlle

By Aneirin Karadog on Mawrth 23, 2015 in Bardd with No Comments

Fore Iau (19/03/15) ces y pleser o alw yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle i weithio gyda blwyddyn 7. Bu i’n llwybrau groesi o’r blaen, gyda rhai ohonyn nhw o leiaf, yn sgil ymweliad ag Ysgol Gynradd Brynaerau ym Mhont Llyfni. Braf iawn oedd gweld fod eu Cymreictod yn ffynnu a bod y criw i gyd yn mynd o […]

Read more

23
Maw
2015

Bwrw’r aur yn Aberaeron

By Aneirin Karadog on Mawrth 23, 2015 in Bardd with No Comments

Brynhawn Mercher (18/03/15) ces groeso cynnes iawn yn ysgol uwchradd Aberaeron. Roedd paneidiau a bisgedi yn fy nisgwyl yn y dosbarth, sy’n anarferol ac yn hyfryd, felly dechre bu raid drwy rapio am yfed te! Sylweddolais yn glou mod i yng nghwmni criw a fwynheai ddefnyddio’r iaith, gobeithio y peri hynny a bod cyfleon ganddynt […]

Read more

18
Maw
2015

Yn niwylliant Llanelli

By Aneirin Karadog on Mawrth 18, 2015 in Bardd with No Comments

Fore ddoe(17/03/15) Ysgol y Strade oedd pen y daith i’r clerwr hwn. Cyrhaeddais yno mewn cwrwgl, a syrthio yn bendramwnwgl i afon o wybodaeth Gwgl! Wel, o leia dyna sut aeth hi ar ddechrau rap byrfyfyr a greais o eiriau a ddewisiwyd gan ddisgyblion blwyddyn 7. Roedd yr awr yng nghmwni’r dosbarth yn llawn o […]

Read more

18
Maw
2015

Ysgol Maes y Gwendraeth a Slam Cymru

By Aneirin Karadog on Mawrth 18, 2015 in Bardd with No Comments

Fore Llun mi fûm yn Ysgol Maes Y Gwendraeth, ger Cefneithin. Mae’n ysgol sydd wedi newid enw a wynebu newidiadau eraill wrth i addsyg yn Sir Gâr gael ei adrefnu. Ac er nad oes ‘gyrfa’ bellach yn enw’r ysgol, gwelais arwyddion gobeithiol fore Llun fod yna ambell un a allai gael gyrfa fel beirdd a […]

Read more

12
Maw
2015

Bylchau

By Aneirin Karadog on Mawrth 12, 2015 in Bardd with No Comments

Mynnodd y Mis Bach dwgyd ein cewri a gadael bwlch a dawela’n byd, bwlch na welwn mo’i waelod wrth grychu dros y dibyn; Bwlch na welwn ei ben draw wrth inni wag-rythu tua’r gorwel. Ond teimlwn bob eiliad o’n hanes, galarwn a dathlwn bob darn yn frwydrau ym mhob deigryn, yn gamwedd ym mhob gwên. […]

Read more

9
Maw
2015
Rapio heb Deio i Dywyn

Rapio heb Deio i Dywyn

By Aneirin Karadog on Mawrth 9, 2015 in Bardd with No Comments

Y prynhawn yma (9/03/15) mi fues i yn Ysgol Gynradd Penybryn, Tywyn. Ces groeso mawr gan flwyddyn 6, a hwythau yn llawn brwdfrydedd dros odli, cyflythrennu a chreu raps a cherddi yn Gymraeg. Ac mewn tref sydd wedi magu enw go Saesnig i’w hun, ymhlith trefi’r arfordir, braf oedd gweld y gwaith caled y mae’r athrawon […]

Read more

top