Archives for 2015 Ebrill

27
Ebr
2015
Ar daith i’r paith pell…

Ar daith i’r paith pell…

By Llenyddiaeth Cymru on Ebrill 27, 2015 in Uncategorized with No Comments

Ar ddydd Sadwrn y 18/5/15 ces i’r fraint o gyfrannu i ddathliadau 150 mlwyddiant y glaniad yn y Wladfa. Ond serch hynny, ni allaf ddweud fod mod i wedi wedi troedio ym Mhatagonia gan taw drwy gyfrwng y we y ces i’r bleser o gydweithio gyda ieuenctid y Wladfa. Digwyddodd yr antur cyntaf i ochr […]

Read more

21
Ebr
2015
Ar wib i Bontrobert

Ar wib i Bontrobert

By Aneirin Karadog on Ebrill 21, 2015 in Bardd Uncategorized with No Comments

Brynhawn Gwener (17/5/15) ces groeso llawn o fwynder Maldwyn gan athrawon a disgyblion ysgol Pontrobert, nid nepell o Feifod, sef lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Roedd hi’n hyfryd clywed acenion bræf y criw, ac ro’n i wir yn teimlo yn barod am Eisteddfod gofiadwy arall eto eleni. Diolch i’r beirdd bach am eu cyfraniad i […]

Read more

1
Ebr
2015
Beirdd Plant y Byd o Dan Un To

Beirdd Plant y Byd o Dan Un To

By Aneirin Karadog on Ebrill 1, 2015 in Bardd with No Comments

Ffair Llyfrau Plant Bologna oedd y lleoliad ar gyfer ail gynhadledd ryngwladol y ‘Laureates’ plant a phobol ifanc. Mae cynhadledd i feirdd plant, awduron llawryfog i’r ieuenctid, a llysgenhadon darllen amryw wledydd yn ninas Bologna, yn yr Eidal, yn swnio fel esgus i fwyta pasta blasus yn hytrach na gwasanaethu’r cyfryw blant ac ieuenctid! Tra […]

Read more

1
Ebr
2015
Gwobr Ryngwladol Astrid Lindgren

Gwobr Ryngwladol Astrid Lindgren

By Aneirin Karadog on Ebrill 1, 2015 in Bardd with No Comments

Yn Ffair Llyfrau Plant Bologna, roedd seremoni wobrwyo Gwobr Goffa Astrid Lindgren yn digwydd, a sefydlwyd yn sgîl ei marwolaeth yn 2001. Hi oedd awdur llyfrau plant mwyaf Sweden. Dyma wobr sy’n cael ei dyfarnu i awdur, arlunydd sefydliad sy’n arloesi ym myd llyfrau plant, a gall yr awdur ddod o unrhyw un o’r 60 […]

Read more

top