Archives for 2015 Mai

26
Mai
2015
Cyhoeddi Enw Bardd Plant newydd Cymru

Cyhoeddi Enw Bardd Plant newydd Cymru

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 26, 2015 in Bardd with No Comments

Anni Llŷn yw’r Bardd Plant Cymru Newydd Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd heddiw cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni Llŷn fydd Bardd Plant Cymru 2015-17. Bydd Anni yn cychwyn ar gyfnod o brentisiaeth dan adain y Bardd Plant presennol, Aneirin Karadog, mewn gwyliau amrywiol dros yr […]

Read more

25
Mai
2015
Bore hwyliog yn Nyffryn Ogwen

Bore hwyliog yn Nyffryn Ogwen

By Aneirin Karadog on Mai 25, 2015 in Bardd with No Comments

Beirdd hwyliog Dyffryn Ogwen Bu’n fore hwyliog yn ysgol Dyffryn Ogwen (12/5/15) yng nghwmni disgyblion blwyddyn 8. Roedd hi’n braf gweld pawb yn dangos sbarc a dychymyg wrth fynd ati i odli a chyflythrennu. Ar ddiwedd y bore aeth y perfformiadau o gerddi a weithiwyd mewn dim o amser â bi i sawl cyfeiriad, o’r […]

Read more

21
Mai
2015
Cyrhaeddais Ysgol y Creuddyn…

Cyrhaeddais Ysgol y Creuddyn…

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 21, 2015 in Bardd with No Comments

Ar fore fy mhenblwydd (11/05/2015) fe ges i’r pleser o alw yn Ysgol y Creuddyn, ysgol yr oedd fy nhad yn athro ynddi pan agorodd hi am y tro cyntaf ym 1981. Mae safon yr athrawon wedi codi ers hynny, wy’n falch o ddweud! Roedd safon y cerddi yn rhywbeth i’w ymfalchïo ynddo hefyd gan […]

Read more

21
Mai
2015
Dolgarrog

Dolgarrog

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 21, 2015 in Bardd with No Comments

Dolgarrog 11 Mai 2015 Bu’r daith i Ysgol Gynradd Dolgarrog yn un bleserus iawn lawr drwy ddyffryn Conwy, dyffryn prydferth iawn mae’n rhaid dweud. A chynnes iawn oedd y croeso gan y staff a’r disgyblion wrth i ni fwrw ati i fwynhau chwarae â geiriau. Ar safle’r ysgol hefyd mae Canolfan Iaith Gymraeg Conwy, lle sy’n […]

Read more

11
Mai
2015

Dod â hanes yn fyw yn y Fedwen Lyfrau

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 11, 2015 in Bardd with No Comments

Ddydd Sadwrn yr ail o Fai, cynhaliwyd Y Fedwen Lyfrau am y tro cyntaf ym Merthyr Tudful. Gŵyl sy’n dathlu llyfrau yw hi, fel mae’r enw yn ei awgrymu, ac mae’n teithio o le i le gan ddigwydd tua Calan Mai bob blwyddyn. Eleni, fe fûm yn ymweld ag ysgolion ardal Merthyr er mwyn gosod […]

Read more

11
Mai
2015
Hafod Lon a’i fyd o Liw

Hafod Lon a’i fyd o Liw

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 11, 2015 in Bardd with No Comments

Ar fore Iau y 7fed o Fai ces i’r fraint o ymweld ag Ysgol Hafod Lon a hynny am y tro cyntaf. Ro’n wedi clywed am y gwaith gwych mae’r athrawon yn ei wneud yn yr ysgol a’r cyfleon di-ri sydd yno i’r disgyblion gael ehangu eu gorwelion. Dechreuodd yr ymweliad gyda’r criw yn ymddangos […]

Read more

top