Archives for 2015 Tachwedd

6
Tac
2015

BLOG PONT Y GÔF

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Roedd ’na hwyl a sbri i gael ym Mhont y Gôf a phawb yn meddwl am ansoddeiriau a chymhariaethau difyr! Creodd pawb gymeriadau rhyfeddol eu hunain a gyda’n gilydd daeth ffrind dychmygol Ysgol Pont y Gôf i fodolaeth!!   Ffrind dychmygol Pont y Gôf Creadur rhyfedd a’i wallt yn wallgo. Brychni ar bob boch a’i […]

Read more

6
Tac
2015

BLOG YSGOL TUDWEILIOG

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Roedd disgyblion Ysgol Tudweiliog wedi bod yn astudio hanes llong o’r enw ‘Cyprian’ wnaeth ddryllio ar y creigiau wrth y pentref nôl yn 1881. Pan nes i gyrraedd yr ysgol ges i hanes hogyn bach 9 oed o’r enw John Callan oedd wedi sleifio ar y llong yn nociau Lerpwl a chuddio. Pan ddaeth y […]

Read more

6
Tac
2015

BLOG YSGOL TREFRIW

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Dwi’n siwr mai dyma’r ysgol leiaf yng Nghymru!! Dim ond 13 disgybl sydd yno! Ond gawson ni sbort yn chwarae gemau a chreu cerdd hydrefol!   Hydref Trefriw! Mae’r daily n boeth fel fflamau, ond yn disgyn yn ysgafn fel papurau. Mae’r gwynt yn sisial fel ysbryd wrh i natur fynd yn gysglyd. Mae ein […]

Read more

6
Tac
2015

BLOG YSGOL Y GARNEDD

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Roedd hi’n hydrefol iawn ym Mhenrhosgarnedd ger Bangor hefyd yr wythnos yma!! Dyma gerdd blwyddyn 5 a 6:   Hydref Penrhosgarnedd! Mae’r hydref ym Mhenrhosgarnedd yn rhyfedd. Mae’r dail yn neidio oddi ar y coed ac yn crensian fel creision dan droed. Mor lliwgar â ffrwydriad yn oriel Piccasso, mae’r hydref yn gwneud i’r canghennau […]

Read more

6
Tac
2015
BLOG YSGOL BODHYFRYD

BLOG YSGOL BODHYFRYD

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Diolch i griw gwych blwyddyn 5 a 6 Ysgol Bodhyfryd am rannu eu syniadau gwych a dod a’r hydref yn fyw!! Dyma ddyfyniadau o’u gwaith campus!!   “Ym Modhyfryd mae’r hydref yn lliwgar fel crysau tîm pêl-droed. A llawer o ddail yn y dref wedi disgyn oddi ar y coed.”   “Mae’r hydref yn Bodhyfryd […]

Read more

top