Archives for 2016 Mawrth

9
Maw
2016
CYMRY LLUNDAIN

CYMRY LLUNDAIN

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Roedd na groeso cynnes iawn i’w gael yn y Ganolfan Cymry Llundain gan y plant a’r rhieni! Roedd pawb wedi gwisgo crys coch neu ddillad Cymreig ac roedd Cymru newydd guro Ffrainc yn y rygbi’r noson cynt felly roedd hwyliau da ar bawb! Roedd hi’n dipyn o sbort taflu Peli Eira Geiria a cheisio odli […]

Read more

9
Maw
2016
AMGUEDDFA A CHASTELL Y FENNI

AMGUEDDFA A CHASTELL Y FENNI

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Barddoni mewn amgueddfa…profiad arbennig iawn! Diolch byth, roedd criw Ysgol Gymraeg y Fenni wedi dod i fy helpu. Cawsom gyfle i edrych ar rai o hen bethau, yn arbennig eitemau personol dynes arbennig o’r enw Arglwyddes Llanofer oedd yn bodoli tua 200 o flynyddoedd yn ôl. Roedd hi’n cael ei hadnabod fel Gwenynen Gwent ac […]

Read more

9
Maw
2016
LLYFRGELLOEDD!!

LLYFRGELLOEDD!!

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Cefais lawer o hwyl yn ystod gwyliau hanner tymor. Ges i ymweld a Llyfrgell Pentre’r Eglwys a Llyfrgell Treorci. Wir i chi roedd dychymyg y beirdd bach yn rhemp!!   LLYFRGELL PENTRE’R EGWLYS   Llyfrgell llysnafeddog a’r geiriau fel gwlithod mewn glyd yn ymlwybro i’n dychymyg. Ambell stori stormus yn gwneud i mi deimlo’n ofnus. […]

Read more

9
Maw
2016
YSGOL MORGAN LLWYD + MAES GARMON, AC YSGOL GLANRAFON YR WYDDGRUG.

YSGOL MORGAN LLWYD + MAES GARMON, AC YSGOL GLANRAFON YR WYDDGRUG.

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Roedd hi’n ddiwrnod amrywiol iawn wrth i mi gael gweithio gyda chriw o flwyddyn 8 yn y bore a chriw blwyddyn 6 yn y prynhawn. Roedd y criw uwchradd ychydig yn fwy tawel na chriw’r prynhawn. Ond yn ddigon parod i weithio chwarae teg. Roedd ’na syniadau gwych i’w gael wrth iddyn nhw feddwl am […]

Read more

9
Maw
2016
Ysgol Gymraeg Morswyn ac Ysgol Kingsland

Ysgol Gymraeg Morswyn ac Ysgol Kingsland

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Roedd yn rhaid mynd i bendraw Cymru i ymweld a dwy ysgol yng Nghaergybi, Sir Fôn. Ond roedd o’n werth pob milltir!!   Dyma gerdd criw Morswyn oedd wedi bod yn gwneud gwaith ar Dywysogion Cymru.   EIN TYWYSOG   Gwallt gwyllt trwm wedi tyfu’n hir. Llygaid llwyd lloerig yn disgleirio yn yr haul clir. […]

Read more

9
Maw
2016
YSGOL TREGANNA, SANT CURIG a GWAUN Y NANT!

YSGOL TREGANNA, SANT CURIG a GWAUN Y NANT!

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Wel dyna groeso sydd i gael yn yr ysgolion yma! Yn Ysgol Treganna ges i’r fraint o ymweld a dau ddosbarth. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi llwyddo i odli’n wirion!! Roedd ambell un wedi ysgrifennu cerddi hyfryd…dwi’n dal i aros i Mr Evans anfon lluniau o’ch cerddi i mi gael eu dangos!! Da iawn […]

Read more

top