…A Chymry balch mwya’r byd!

in Bardd with No Comments

Mae Ionawr bron ar ben a’r flwyddyn yn rhuo yn ei blaen. Mae hefyd yn dymor ysgol newydd ac yn bryd i fi eto hel fy mhac clera a chario mwy o lwch o lonydd y wlad, gyda balchder!

Daeth yr alwad o orwelion y lôn i fynd i Ysgol Gymraeg Aberystwyth a bu’n brynhawn cynhyrchiol, doniol a chreadigol gyda pherfformiadau bywiog a hyderus o’r gwaith terfynol.

Yn yr ymweliadau mae’r pwyslais ar dreulio amser yn sgwennu a drafftio cerdd/cân/rap ac yna ar berfformio’r gwaith, gydag amser i baratoi a chyfle i berfformio gwaith gwreiddiol a ffraeth gydag arddeliad.

A gallaf ddweud fod hyn yn gyffredin i bob ymweliad ysgol mor belled. O Banteg i Aberbanc, mae’r beirdd bach wedi twlu eu hunain mewn i bob tasg gan weld falle weithie ar ambell achlysur bach fod barddoniaeth yn hwyl! Ry’n ni wrth gwrs yn gwbod fod barddoni wastad yn sbort, hyd yn oed pan yn chwysu dros ba air i’w ddefnyddio mewn cerdd.

Roedd ymweld â thair ysgol newydd yng Nghaerdydd a’u joio’r cymreictod di-ildio yn galondid ac yn codi gwên a’r y wep salw hon! Ac ledled Cymru, wy’n dyst i’r gwaith diflino a dylwanadol mae’r athrawon yn ei wneud yn Cymreigio a chynnal Cymreictod y genedlaeth nesaf o Gymry Balch.

Mae pob profiad wedi bod yn bleser o gael gweithio gyda tho iau Cymru mor belled. Wy’n ffyddiog y bydd y ddwy flynedd nesa yn para fel ‘na. Diolch i bob ysgol, yn blant ac athrawon, am eich croeso ac am eich brwdfrydedd dros greu yn ein hiaith.

Ysgol Comins Coch, co ni’n mynd, mae raps i’w poeri a cherddi gwych i lowyi!

Nei


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top