Anni Fler ap Clustfawr

in Bardd Uncategorized with No Comments

Anni Fler ap Clustfawr

Taith Glera Bardd Plant Cymru

Rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant gan gwmni Mewn Cymeriad.


1

 

 

Dyma fi ar ddechrau fy nhaith o amgylch cestyll Cymru yn clera. Yn barod i deithio nôl mewn amser gyda phlant Cymru i ddarganfod mwy am y beirdd oedd yn clera yn yr Oesoedd Canol…ac roedd hi’n dipyn o daith!

2

 

3

 

 

Castell Rhaglan oedd dechrau’r crwydr. Castell bendigedig ac roedd ’na awyr las fel paent uwch ein pennau.

 

45

 

Ysgol Gymraeg y Fenni ac Ysgol Gymraeg Casnewydd oedd y cyntaf i gyfarfod Anni Fler ap Clustfawr, y bardd anniben, anghofus ac anobeithiol o’r Oesoedd Canol. Roedd ’na sôn yn ystod y daith mai Anni Fler ap Clustfawr oedd hen, hen, hen, hen, hen, hen, hen, hen, hen fam-gu y Cawr Mawr Mwyn!!

6 7

Castell Caerffili oedd y nesaf ac fe ges i groeso gan Ysgol y Castell ac Ysgol Gymraeg Caerffili. Roeddan nhw’n wrth eu bodd yn gwneud y symudiad Dab!! Allwch chi weld tŵr cam castell Caerffili yn y llun?

 

7 8

 

Ymlwybrais draw o Gaerffili i Dongwynlais wrth ymyl Cerdydd lle mae Castell Coch yn sefyll fel brenin. Daeth Ysgol Gwaelod y Garth ac Ysgol Creigiau draw i ’ngweld i, ond daeth rhywun arall hefyd…

9 10

Daeth Alun Williams o’r rhaglen Heno ar S4C i ffilmio’r sioe ac i sgwrsio efo dŵds oedd yn y gynulleidfa. Mae pawb yn edrych fel pe tae nhw wedi joio, beth bynnag!

11 12

Er mor hen yw’r cestyll, roedd Castell Coity yn gastell newydd i mi. Daeth criw o Ysgol Gymraeg Tonyrefail ac Ysgol Bro Ogwr draw. OND…

 

13 14

 

…daeth y glaw!! Yn union fel pe tae ’na rhywun yn y cymylau yn rhoi dŵr i’r blodau. Felly, roedd rhaid gorffen y sioe ar y bws! Gwnaeth y gyrrwr bws fwynhau ei hun yn arw, yn enwedig wrth rocio gyda phawb yn ystod y gân olaf!

 

15 16

 

Ymlaen ar fy nhaith i Gastell Llansteffan. Roedd yna olygfa arbennig hyd yn oed gyda wynebau gwirion beirdd bach Ysgolion Llansteffan, Bancyfelin a Llangain!! Dyma gastell bendigedig, a lle perffaith i rasio a rowlio.

Y prynhawn hwnnw cefais groeso cynnes yn Ysgol Llechyfedach:

17

 

Roedd tipyn o hwyl i gael yma wrth wisgo fyny, ac roedd brwydr Edward y 1af yn erbyn Llywelyn ein Llyw Olaf yn andros o frawychus!

18

 

Castell Aberteifi oedd y nesa’, ac ar ddiwedd y sioe daeth Almaenwr oedd yn ymweld â’r castell ataf – roedd o wedi gwirioni fy nghlywed i a dŵds Ysgol Aberteifi yn siarad Cymraeg.

19 20

 

Bore wedyn roedd gen i lwyfan anhygoel arall yng Nghastell Dinbych. Daeth Ysgol Henllan, Pantpastynog ac Ysgol Twm o’r Nant i deithio nôl mewn amser. Ond daeth y glaw eto ar ddiwedd y prynhawn felly nes i ddim llwyddo i orffen y sioe yn iawn, ond nes i a’r Ukulele lwyddo i wasgu cân fach yn y siop!

 

21 22

 

Castell Fflint oedd y nesaf ar lan Afon Dyfrdwy. Roedd fy ngwisgoedd a’r props yn socian ar ôl Castell Dinbych ond diolch i’r drefn roedd ’na haul llachar fel fferan yn yr awyr ac fe sychodd pob dim mewn chwinciad.

23 24

 

Daeth Ysgolion Glanrafon, Croes Atti, Mornant, Gwenffrwd a Terrig draw… a daeth y paparazzi!! Yng Nghastell Fflint cafodd y beirdd bach clyfar syniad am air Cymraeg gwell am y blister – ‘pothell’ yw’r gair arferol, ond wnaeth plant Sir y Fflint fathu gair newydd: ‘blistell’!! Da de!

25 26

Mwy o olygfeydd ansbaredigaethus, ond o Gastell Cricieth tro ’ma gyda chriw Ysgol Treferthyr ac Abererch.

 

27 28

Roedd hi’n wyntog iawn yno… ro’n i’n meddwl yn siwr y basa ni i gyd yn cael ein chwythu i Harlech!! Wel, o leia’ mae ’na gastell yno! Ond doedd y daith ddim yn mynd a fi i Harlech, ond i Gaernarfon.

 

29 30

 

Roedd ’na gymylau budur uwch ben Caernarfon a’r glaw yn sleifio i lawr. Cefais fy rhoi mewn dwnjwn!! Ond doedd pethau ddim yn ddrwg i gyd…

31

 

…ges i gwmni gwyllt Ysgol y Gelli a rebals Ysgol Felinheli!! Daeth Mari Lovegreen o Tag, S4C i ffilmio hefyd felly cadwch lygaid am yr eitem ar S4C cyn bo hir!!

 

Roedd hi’n glawio yn Aberystwyth hefyd, a’r Hydref wedi hen ymgartrefu. Ond cefais gwmni gwych yn yr Hen Goleg gyda chriw Ysgol y Deri ac fe gefais y pleser o fynd am dro i Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

32

 

Bûm yn clera am fis ac wnes i gyfarfod cymeriadau doniol ysgolion Cymru. Roedd pob castell yn hudolus yn ei ffordd ei hun, ac os gewch chi gyfle… ewch, ’da chi, am dro i fyd rhyfeddol Cestyll Cymru.

 

Cestyll Cymru

 

Yng Nghymru mae ’na gewri,

rhai cerrig, cadarn.

Mae nhw’n hŷn ’na thi a fi.

Mae nhw’n hŷn ’na hen.

Yn rhacs o hardd,

mae’n nhw’n rychau o hanesion

na wyddos ti, na fi amdanynt.

Ond gwyddom mai ni oedd yno heddiw,

yn torri rhych arall i atgoffa’r rheini ddaw yma fory,

pa mor hen yw’r cewri.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top