Ar daith i’r paith pell…

in Uncategorized with No Comments

Patagonia

Ar ddydd Sadwrn y 18/5/15 ces i’r fraint o gyfrannu i ddathliadau 150 mlwyddiant y glaniad yn y Wladfa. Ond serch hynny, ni allaf ddweud fod mod i wedi wedi troedio ym Mhatagonia gan taw drwy gyfrwng y we y ces i’r bleser o gydweithio gyda ieuenctid y Wladfa.

Digwyddodd yr antur cyntaf i ochr arall y byd dros Skype wrth i fi gynnal gweithdy barddoni a rapio gyda disgyblion Ysgol yr Hendre, Trelew. Roedd y brwdfrydedd a’r Cymreictod i’w glywed yn glir dros y cyfrwng a’r profiad o glywed plant yn mwynhau yn Gymraeg filoedd o filltiroedd o’r lle’r oeddwn, yn brofiad swreal. Mwy swreal fyth oedd gweld a siarad â fy nghyn-athrawes ddosbarth o Rydfelen, gynt, sef Catrin Morris (fel oedd hi bryd hynny!). Braf gweld fod plant Y Wladfa yn cael yr un fraint ag y ces i o gael eu dysgu ganddi!

Yr orchwyl nesaf oedd cael bod yn siaradwr gwadd yn agoriad cylch barddoni Gŵyl Lenyddiaeth Y Gaiman, a hynny drwy gyfrwng fideo. Ces drafod rhywfaint am fy ngwaith a fy hoffter o farddoni a rhoi cefndir cynllun Bardd Plant Cymru gan esbonio rhywfaint ar y dyletswyddau.

Mae’n braf gwybod y bydd dilyniant i’r diwrnod gan y bydd disgyblion Ysgol yr Hendre yn dod i Eisteddfod yr Urdd Caerffili. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i gwrdd â’r criw ar y maes. Diolchaf hefyd iddynt am gyfrannu i’r Gerdd Fawr, cofiwch chi gyfrannu hefyd cyn Mai 5ed! Ac os gwelwch ddisgyblion yr Hendre, Trelew yn Eisteddfod yr Urdd, cofiwch ddweud Hola a Shwmae!

Cofion, Aneirin.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top