Awen Ysgol y Fenni

in Bardd with No Comments

Bydd Yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i’r Fenni yn 2016, gŵyl a all fod yn sbardun i dwf y Gymraeg ym Mynwy. Roedd cael ymweld felly ag Ysgol Gymraeg y Fenni sy’n cynnwys nifer o gymry ifanc brwd yn bleser ac yn galonogol wrth ystyried ffyniant y Gymrag yn yr ardal. Bu llawer o hwyl yng nghwmni Bl. 5 a Bl. 6 yn odli a chyflythrennu cyn i Fl. 6 orfod ein gadael gan roi cyfle i fi a Bl. 5 weithio ar rap am Arwyr a Dihirod. Cafwyd mymryn o drafodaeth ar y cwestiwn a ydy David Cameron yn arwr neu ddihiryn, heb sôn am Nick Clegg…

“Mae ein byd yn llawn o arwyr a dihiriod
Rhai yn angylion a rhai yn fwystfilod,
Y dihorpd o hyd yn cyflawni pechod
A’r arwyr yn llachar fel sêr y gofod”

top