Beirdd Dros y Blynyddoedd

Cychwynodd cynllun Bardd Plant Cymru yn ôl y flwyddyn 2000. Tybed pwy fydd y nesaf…?

20130529-103010.jpg  2013-2015
  Aneirin Karadog
  Bu Aneirin yn rapiwr yn y grwpiau hip-hop Genod Droog ac Y Diwygiad. Falle hefyd y byddwch yn   ei nabod fel Y Barf, y gŵr hynod dan farf piws fu’n achub barddoniaeth Gymraeg gyda’i ffrindiau ffyddlon ar S4C.  Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd yn 2005 ac enillodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, ‘O Annwn i Geltia‘ wobr categori barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2013.  Fe lawnsiodd gyfrif twitter poblogaidd Bardd Plant Cymru ac fe gynhaliodd brosiectau llwyddiannus fel Y Gerdd Fawr, yn ogystal â chydweithio â miloedd o blant yn ei gyfnod yn y swydd. Pan nad yw’n ymhel â’r cynganeddion mae wrth ei fodd gyda zombis, fampirod a Doctor Who.

2011-2013
Eurig Salisbury
Eurig oedd y bardd cyntaf i ymgymryd â’r rôl am ddwy flynedd yn hytrach nag un. Mae’n byw yn Aberystwyth, ac mae wedi cyhoeddi llyfr o farddoniaeth i blant o’r enw Sgrwtsh (Gomer 2011). Yn 2012, fe ysgrifennodd Eurig sioe farddonol o’r enw Bx3 gyda dau fardd ifanc arall o’r enw Catrin Dafydd ac Aneirin Karadog. Yn 2012 hefyd fe lwyddodd Eurig gyda tri cyfaill arall sy’n barddoni i gwblhau’r her o ysgrifennu 100 o gerddi mewn 24 awr!

2010-2011
Dewi Pws
Yn wreiddiol o Dreboeth ger Abertawe, mae Dewi yn enwog am ei dynnu coes, ei ffwlbri a’i bryfocio, ond mae’n enwocach fyth fel actor, canwr, bardd, awdur a chyflwynydd teledu. Mae Dewi bellach yn byw yn Nhresaith, Ceredigion, ac yn hoff o gerdded yr arfordir a chwarae ei gitâr. Mae ganddo sawl cyfrol wedi ei chyhoeddi, yn cynnwys cyfres Dewi Dwpsi (Gwasg Carreg Gwalch), Wps! (Gomer, 2011) a Llyfr Jôcs y LOL fa (Y Lolfa, 2011).

2009-2010
Twm Morys
Fe fagwyd Twm yn Lanystumdwy, ac mae’n dal i fyw yno hyd heddiw. Mae’n brifardd ar ôl ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2003. Mae Twm yn enwog iawn am ganu dan yr enw Bob Delyn, ac un o’i ganeuon mwyaf poblogaidd yw Trên Bach y Sgwarnogod. Mae Twm Morys yn siarad Llydaweg ac yn ymddiddori’n fawr mewn pethau Celtaidd.

2008-2009
Ifor ap Glyn
Fe anwyd a magwyd y bardd Ifor ap Glyn yn Llundain, i deulu Cymraeg, ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon. O’r herwydd, mae acen Cocni ganddo pan fo’n siarad Saesneg! Roedd yn arfer canu gyda sawl band pop yn yr 80au.  Yn ddiweddar bû Ifor ap Glyn ar  y teledu yn cyflwyno rhaglen am dai bach o amgylch y byd.

2007-2008
Caryl Parri Jones
Caiff Caryl ei hadnabod yn benaf am ei chanu. Bû’n aelod o’i band cyntaf, Sidan, yn yr ysgol ac yna bu’n aelod o Injaroc, Bando, a Caryl a’r Band. Mae hi hefyd yn actio, yn aml mewn sioeau neu dramau doniol. Mae hi’n gyd-gyflwynydd i Dafydd Du ar eu sioe fore ar BBC Radio Cymru.

2006-2007
Gwyneth Glyn
Mae Gwyneth Glyn yn enwog fel cantores. Mae hi hefyd wedi sgriptio i’r gyfres deledu boblogaidd Rownd a Rownd. Fe’i ganed yn Eifionydd, ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a’i mab ifanc Maelgwn. Mae hi wedi cyhoeddi sawl cyfrol, yn cynnwys y nofel boblogaidd i blant, Aminah a Minnau (Y Lolfa, 2005).


2005-2006

Mererid Hopwood
Mererid oedd y ferch gyntaf i ennill y Gadair, y Goron a’r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Fe’i ganed yng Nghaerdydd, ond mae bellach yn byw yn Sir Gaerfyrddin. Gall Mererid siarad Sbaeneg, a bû’n athrawes yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin am sbel. Mae Mererid wedi ysgrifennu a chyfieithu sawl cyfrol i blant, yn cynnwys Straeon o’r Mabinogi (Gomer, 2011).

2004-2005
Tudur Dylan Jones
Mae Tudur yn Brifardd sydd wedi cipio dwy gadair a choron mewn Eisteddfod Genedlaethol. Ef oedd golygydd y gyfrol hardd Trysorfa T. Llew Jones (Gomer, 2004), ac fe gyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth i blant yn dilyn ei gyfnod fel Bardd Plant o’r enw Rhywun yn Rhywle: Cerddi Cyntaf i Blant (Gomer, 2005). Mae’n byw yng Nghaerfyrddin.

2003-2004
Ceri Wyn Jones
Mae Ceri hefyd yn brifardd, fel nifer o’i gyd Feirdd Plant. Bû’n Bennaeth ar Adran Saesneg Ysgol Dyffryn Teifi am flynyddoedd, ond bellach mae’n gweithio i Wasg Gomer yn Llandysul. Yn dilyn ei gyfnod fel Bardd Plant, cyhoeddodd gyfrol o gerddi i blant, sef Dwli o Ddifri (Gomer 2004) a gyrhaeddodd Rhestr Fer Gwobr Tir Na-n Og. Yn 2007, Ceri oedd awdur geiriau cân fuddugol Cân i Gymru. Ceri yw Meuryn Talwrn y Beirdd BBC Radio Cymru.


2002-2003

Menna Elfyn.
Mae Menna yn fardd, dramodydd ac awdur, sydd wedi cyhoeddi degau o lyfrau. Yn eu mysg, cyhoeddodd cyfrol o’r cerddi a luniwyd yn ystod ei blwyddyn fel Bardd Plant ar y cyd â beirdd ifanc Cymru, o dan y teitl Caneri Pinc ar Dywod Euraid (Hughes & Son, 2003). Mae Menna yn byw yn Llandysul, ond yn crwydro’r byd i gyd yn darllen ei barddoniaeth ac yn chwilio am ysbrydoliaeth i ysgrifennu ei champwaith nesaf.

2001-2002
Mei Mac (Meirion MacIntyre Huws)
Mae Mei Mac yn byw yng Nghlynnog Fawr ger Caernarfon, ac yn cynnal llawer o weithdai ysgrifennu gydag ysgolion. Mae ganddo radd mewn peirianneg sifil a bu’n gweithio i Ddŵr Cymru am 16 mlynedd cyn mynd yn ddylunydd graffig ar ei liwt ei hun. Mae Mei Mac yn Brifardd ar ôl ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol 1993. Cyhoeddodd Rhedeg Ras Dan Awyr Las: Cerddi Bardd Plant Cymru 2001 a Phlant Cymru (Hughes & Son, 2001) yn ystod ei gyfnod fel Bardd Plant.

2000-2001
Myrddin ap Dafydd
Myrddin oedd y person cyntaf erioed i wisgo mantell Bardd Plant Cymru. Yn ystod ei flwyddyn cynhaliodd nifer o weithdai mewn ysgolion ac un yn Stadiwm y Mileniwm. Cyfansoddodd nifer o gerddi ac fe’u cyhoeddwyd yn y gyfrol Jam Coch mewn Pwdin Reis, cerddi Bardd Plant Cymru 2000 a beirdd ifanc Cymru. (Hughes & Son, 2000). Myrddin yw sefydlydd Gwasg Carreg Gwalch, ac mae yntau hefyd yn Brifardd!

top