Beirdd dros y blynyddoedd

Cychwynnodd cynllun Bardd Plant Cymru yn y flwyddyn 2000. 

 

Anni Llŷn (2015-2017)

Mae Anni yn wyneb cyfarwydd iawn i blant Cymru. Mae’n gyflwynwraig ar S4C, yn awdur ac yn fardd, a tan yn ddiweddar hi oedd Bardd Plant Cymru. Ymwelodd Anni â phob sir yng Nghymru, 83 ysgol, 10 castell a chyd-weithio ag 20 o bartneriaid allanol mewn gweithdai a gweithgareddau amrywiol gan ddiddanu, ysbrydoli ac ymgysylltu â dros 6000 o blant. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau Roald Dahl 100 Cymru, creu a pherfformio sioe yng Ngŵyl Hanes Cymru i Blant, dathliadau pen-blwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd i enwi dim ond rhai.

EmyrYoung_Anni_BarddPlant_05132015_014

 

 

Aneirin Karadog (2013-2015)

Bu Aneirin yn rapiwr yn y grwpiau hip-hop Genod Droog ac Y Diwygiad. Efallai hefyd y byddwch yn ei nabod fel Y Barf, y gŵr hynod dan farf piws fu’n achub barddoniaeth Gymraeg gyda’i ffrindiau ffyddlon ar S4C.  Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau yn 2016, Cadair Eisteddfod yr Urdd yn 2005, ac enillodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, ‘O Annwn i Geltia‘ wobr categori barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2013.  Fe lansiodd gyfrif twitter poblogaidd Bardd Plant Cymru ac fe gynhaliodd brosiectau llwyddiannus fel Y Gerdd Fawr, yn ogystal â chydweithio â miloedd o blant yn ystod ei gyfnod yn y swydd. Pan nad yw’n ymhel â’r cynganeddion mae wrth ei fodd gyda zombis, fampirod a Doctor Who.

20130529-103010.jpg

 

 

Eurig Salisbury (2011-2013)

Eurig oedd y bardd cyntaf i ymgymryd â’r rôl am ddwy flynedd yn hytrach nag un. Mae’n byw yn Aberystwyth, ac mae wedi cyhoeddi llyfr o farddoniaeth i blant o’r enw ‘Sgrwtsh’ (Gomer 2011). Yn 2012, fe ysgrifennodd Eurig sioe farddonol o’r enw Bx3 gyda dau fardd ifanc arall, Catrin Dafydd ac Aneirin Karadog. Yn 2012 hefyd fe lwyddodd Eurig gyda thri chyfaill arall sy’n barddoni i gwblhau’r her o ysgrifennu 100 o gerddi mewn 24 awr!

eurig 80px

 

 

Dewi Pws (2010-2011)

Yn wreiddiol o Dreboeth ger Abertawe, mae Dewi yn enwog am ei dynnu coes, ei ffwlbri a’i bryfocio, ond mae’n enwocach fyth fel actor, canwr, bardd, awdur a chyflwynydd teledu. Mae Dewi’n hoff o gerdded yr arfordir a chwarae ei gitâr. Mae ganddo sawl cyfrol wedi ei chyhoeddi, gan gynnwys cyfres ‘Dewi Dwpsi‘ (Gwasg Carreg Gwalch), ‘Wps!‘ (Gomer, 2011) a ‘Llyfr Jôcs y LOL fa‘ (Y Lolfa, 2011).

Dewi Pws

 

 

Twm Morys (2009-2010)

Magwyd Twm yn Llanystumdwy. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2003. Mae Twm yn enwog iawn am ganu dan yr enw Bob Delyn, ac un o’i ganeuon mwyaf poblogaidd yw Trên Bach y Sgwarnogod. Mae Twm Morys yn siarad Llydaweg ac yn ymddiddori’n fawr mewn pethau Celtaidd.

Twm Morys

 

 

Ifor ap Glyn (2008-2009)

Ganed a magwyd y bardd Ifor ap Glyn yn Llundain, i deulu Cymraeg, ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon. O’r herwydd, mae acen Cocni ganddo pan ei fod yn siarad Saesneg! Roedd yn arfer canu gyda sawl band pop yn yr 80au.  Yn ddiweddar bû Ifor ap Glyn ar  y teledu’n cyflwyno rhaglen am dai bach o amgylch y byd.

 

 

Caryl Parry Jones (2007-2008)

Caiff Caryl ei hadnabod yn benaf am ei chanu. Bû’n aelod o’i band cyntaf, Sidan, yn yr ysgol ac yna bu’n aelod o Injaroc, Bando, a Caryl a’r Band. Mae hi hefyd yn actio, yn aml mewn sioeau neu rhaglenni doniol. Mae hi’n gyd-gyflwynydd sioe foreol BBC Radio Cymru 2 gyda Dafydd Du.

 

 

Gwyneth Glyn (2006-2007)

Mae Gwyneth Glyn yn enwog fel cantores. Mae hi hefyd wedi sgriptio i’r gyfres deledu boblogaidd Rownd a Rownd. Fe’i ganed yn Eifionydd, ac mae hi wedi cyhoeddi sawl cyfrol, gan gynnwys y nofel boblogaidd i blant, ‘Aminah a Minnau‘ (Y Lolfa, 2005).

 

 

Mererid Hopwood (2005-2006)

Mererid oedd y ferch gyntaf i ennill y Gadair, y Goron a’r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Fe’i ganed yng Nghaerdydd, ond mae bellach yn byw yn Sir Gaerfyrddin. Mae Mererid yn siarad Sbaeneg hefyd, a bu’n athrawes yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Mae Mererid wedi ysgrifennu a chyfieithu sawl cyfrol i blant, gan gynnwys ‘Straeon o’r Mabinogi’ (Gomer, 2011).

 

 

Tudur Dylan Jones (2004-2005)

Mae Tudur yn Brifardd sydd wedi cipio dwy gadair a choron mewn Eisteddfodau Cenedlaethol. Ef oedd golygydd y gyfrol hardd ‘Trysorfa T. Llew Jones‘ (Gomer, 2004), ac fe gyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth i blant yn dilyn ei gyfnod fel Bardd Plant o’r enw ‘Rhywun yn Rhywle: Cerddi Cyntaf i Blant‘ (Gomer, 2005). Mae’n byw yng Nghaerfyrddin.

 

 

Ceri Wyn Jones (2003-2004)

Mae Ceri hefyd yn brifardd, fel nifer o’i gyd Feirdd Plant. Cipiodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol Y Bala 1997 a Sir Gâr 2014. Enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Meirion a’r Cyffiniau yn 2009 yn ogystal. Bu’n bennaeth ar Adran Saesneg Ysgol Dyffryn Teifi am flynyddoedd, cyn symud i weithio i Wasg Gomer yn Llandysul. Mae bellach yn awdur ar ei liwt ei hun. Yn dilyn ei gyfnod fel Bardd Plant, cyhoeddodd gyfrol o gerddi i blant, sef ‘Dwli o Ddifri‘ (Gomer 2004) a gyrhaeddodd Restr Fer Gwobr Tir Na-n Og. Yn 2007, Ceri oedd awdur geiriau cân fuddugol Cân i Gymru. Ceri yw Meuryn Talwrn y Beirdd BBC Radio Cymru.

 

 

Menna Elfyn (2002-2003)

Mae Menna yn fardd, dramodydd ac awdur, sydd wedi cyhoeddi degau o lyfrau. Yn eu mysg, cyhoeddodd cyfrol o’r cerddi a luniwyd yn ystod ei blwyddyn fel Bardd Plant ar y cyd â beirdd ifanc Cymru, o dan y teitl ‘Caneri Pinc ar Dywod Euraid‘ (Hughes & Son, 2003). Mae Menna’n byw yn Llandysul, ond yn crwydro’r byd i gyd yn darllen ei barddoniaeth ac yn chwilio am ysbrydoliaeth i ysgrifennu ei champwaith nesaf.

 

 

Mei Mac (2001-2002)

Mae Mei Mac yn byw yng Nghlynnog Fawr ger Caernarfon, ac yn cynnal llawer o weithdai ysgrifennu gydag ysgolion. Mae ganddo radd mewn peirianneg sifil a bu’n gweithio i Ddŵr Cymru am 16 mlynedd cyn mynd yn ddylunydd graffig ar ei liwt ei hun. Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd 1993. Cyhoeddodd ‘Rhedeg Ras Dan Awyr Las: Cerddi Bardd Plant Cymru 2001 a Phlant Cymru‘ (Hughes & Son, 2001) yn ystod ei gyfnod fel y Bardd Plant.

 

 

Myrddin ap Dafydd (2000-2001)

Myrddin oedd y person cyntaf erioed i wisgo mantell Bardd Plant Cymru. Yn ystod ei flwyddyn cynhaliodd nifer o weithdai mewn ysgolion ac un yn Stadiwm y Mileniwm. Cyfansoddodd nifer o gerddi ac fe’u cyhoeddwyd yn y gyfrol ‘Jam Coch mewn Pwdin Reis, cerddi Bardd Plant Cymru 2000 a beirdd ifanc Cymru‘ (Hughes & Son, 2000). Myrddin yw sefydlydd Gwasg Carreg Gwalch, ac mae yntau hefyd yn Brifardd!

top