Bore hwyliog yn Nyffryn Ogwen

in Bardd with No Comments

Beirdd hwyliog Dyffryn Ogwen

Bu’n fore hwyliog yn ysgol Dyffryn Ogwen (12/5/15) yng nghwmni disgyblion blwyddyn 8. Roedd hi’n braf gweld pawb yn dangos sbarc a dychymyg wrth fynd ati i odli a chyflythrennu. Ar ddiwedd y bore aeth y perfformiadau o gerddi a weithiwyd mewn dim o amser â bi i sawl cyfeiriad, o’r tymhorau i fawl i ieir a pharodi Dyffryn Ogwen style o gân bop a ddangosodd fod cnewyllyn boy band newydd o fethesda yn barod i fwrw’r siartiau!

Diolch yn fawr i’r beirdd ac i athrawon yr adran Gymraeg am y croeso cynnes.

top