Byw Barddoniaeth yn y Bronx

in Bardd with No Comments

Un o uchafbwyntiau’r daith hon i Efrog Newydd oedd cael gwneud yr hyn rwyf fi a Martin Daws yn ei wneud fel Bardd Plant Cymru ac Awdur Llawryfog pobol Ifanc Cymru, sef gweithio’n agos mewn gweithdy gyda phlant a phobol ifanc, ond y tro hyn gyda pedair merch o’r Bronx.

Nid af i enwi’r merched o barch i’w sefyllfaoedd personol ar y foment, ond roedden nhw ill pedair yn wynebu achos llys am fân enghreifftiau o dorcyfraith. Fe fuon nhw yn cymysgu gyda’r ‘ffrindiau’ anghywir neu yn wynebu gwrthdaro gyda rhieni ac felly wedi troedio’r llwybr anghywir.

Dyma bedair ferch hollol hynaws, annwyl, brwdfrydig a dawnus. Ta beth oedd eu hamgylchiadau personol, roedden ni yna i ganolbwyntio ar gael hwyl wrth farddoni a pheidio barnu.

Galwyd fi a Martin yn efeilliaid gan un ferch(cryn gymeriad oedd hithe hefyd) wedi i ni gael cyfnod cychwynol o gyflwyno ein hunain a’n gwaith a chael cyfle i ddysgu mwy amdanyn nhw fel pobol.

Yna ymunodd bardd o’r enw La Bruja (‘Y Wrach’ yn Sbaeneg) neu, Caridad de la Luz i roi ei henw go iawn (sef Cariad y Golau – am enw!) yn go annisgwyl i ni, gan chwalu pob mur a fu rhwng dau fardd o gymro a 4 merch o Efrog Newydd.

Gan bod La Bruja wedi gweithio gyda’r merched ddiwrnod yng nghynt cawson ni rannu eu gwaith a chlywed eu mynegiant mewn cyfnod anodd. Braint oedd cyrraedd pwynt lle gofynwyd i fi a Martin berfformio eu gweithiau nhw iddyn nhw.

Swreal wedyn oedd mynd i esbonio ble roedd Cymru a beth oedd cynghanedd! Fe ddeallon nhw hanfodion ein canu caeth yn go glou, fel y daethon ni i ddeall hanfod eu bodolaeth nhw yn y Bronx ar yr un pryd.

Ym mha bynng iaith, pa bynnag gyd-destun, pa bynnag mor bell yw’r gofod rhwng pobol, fe brofodd grym barddoniaeth fod modd i hyd yn oed 2 hen foi o Gymru a phedair merch o’r Bronx ddod i ddeall ei gilydd a pharchu ei gilydd wedi hynny.

Gobeithiaf yn wir y bydd y merched yn cyflawni eu haddewid a dewis y llwybr cywir trwy fywyd. O ddarllen y pethau pwerus a fynegwyd ganddyn nhw, byddai parhau o sgwennu yn un ffordd o sicrhau dyfodol gwell yn y ddinas sydd byth yn cysgu.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top