Archives for Bardd

10
Chw
2015

Awen Ysgol y Fenni

By Aneirin Karadog on Chwefror 10, 2015 in Bardd with No Comments

Bydd Yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i’r Fenni yn 2016, gŵyl a all fod yn sbardun i dwf y Gymraeg ym Mynwy. Roedd cael ymweld felly ag Ysgol Gymraeg y Fenni sy’n cynnwys nifer o gymry ifanc brwd yn bleser ac yn galonogol wrth ystyried ffyniant y Gymrag yn yr ardal. Bu llawer o hwyl […]

Read more

10
Chw
2015
Llawn o heniaith yw Llanwnnen

Llawn o heniaith yw Llanwnnen

By Aneirin Karadog on Chwefror 10, 2015 in Bardd with No Comments

Cyrhaeddais Ysgol Llannwnen heb fawr o syniad o beth i’w ddisgwyl. Mi yrrais drwy Lannwnen gannoedd o weithiau ar fy nheithiau, ond heb fydd aros i sylwi ar y pentre ei hunan, ac am groeso a gefais gan y disgyblion a’u hathrawon. Roedd yn gwch gwenyn o Gymreictod a bywyd gyda’r plant yn profi bod […]

Read more

9
Chw
2015

Llawn o hwyl fu Ysgol Llanilar

By Aneirin Karadog on Chwefror 9, 2015 in Bardd with No Comments

Cyrhaeddais Ysgol Llanilar ar fore llun llwyd, heb olwg o Dai Jones yn unman, ond fe ges i groeso cynnes gan rapwyr cŵl y pentref. Ac yn sydyn, fe’m sgubwyd i Affrica llawn llewod ac adar, wrth i’r rapwyr fynd ati i greu raps am y cyfandir rhyfeddol hwnnw. Roedd yna berfformiadau hyderus a llawn […]

Read more

5
Chw
2015
Cynganeddu yn Llanfair ym Muallt

Cynganeddu yn Llanfair ym Muallt

By Llenyddiaeth Cymru on Chwefror 5, 2015 in Bardd with No Comments

Wedi cyfnod go dawel o ran clera’r Bardd Plant, heddi fe es i ar ymweliad swyddogol cynta’r flwyddyn, a hynny i Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt. Roedd y tirlun yn hudolus o aeafol wrth i mi gyrchu am gaer fy noddwyr, a finnau’n gallu dychmygu Llywelyn ar ei farch a’r carnau fwg o eira o’i […]

Read more

30
Hyd
2014

Neges Ewyllys Da o Gymru i Batagonia

By Aneirin Karadog on Hydref 30, 2014 in Bardd with No Comments

Bu heddiw’n ddiwrnod gwahanol i’r arfer o ran gweithgareddau bardd plant gan y bûm yn creu rhywbeth nad oedd yn farddoniaeth. Wel, gobeithio fod y canlyniad yn teimlo farddonol i’r gynulleidfa. Ac mae posib y bydd yn gynulleidfa eang iawn gan mai llunio Neges Heddwch ac Ewyllys da yr Urdd yr oeddwn i a chriw […]

Read more

5
Med
2014

Yn ôl i’r ysgol i ddysgu…

By Aneirin Karadog on Medi 5, 2014 in Bardd with No Comments

Mae disybglion cynradd ac uwchradd cymru wedi dychwelyd o’u gwyliau haf hirfelyn tesog i’w hysgolion am flwyddyn arall. Braf fydd ymweld â nifer o ysgolion rhwng nawr a’r Nadolig, yn rhai cynradd ac uwchradd. Ond bûm yn meddwl am faint o farddoni y daeth ein to iau ar ei draws yn ystod eu gwyliau. Os […]

Read more

6
Aws
2014
Slam a Hanner

Slam a Hanner

By Aneirin Karadog on Awst 6, 2014 in Bardd with No Comments

Am 4 p’nawn ma (Dydd Mawrth, Eisteddfod Sir Gâr) cynhaliwyd y Slam Farddol gyntaf o’i math yn y Gymraeg. Gornest a lwyfanai ddoniau sgwennu a pherfformio disgyblion o flwyddyn 8 a 9 Ysgol y Strade, Maes y Gwendraeth a Bro Dinefwr. Cafwyd cyfraniad clodwiw i’r ornest gan Eurig Salisbury, fy rhagflaenydd fel Bardd Plant Cymru, […]

Read more

1
Aws
2014

Y Slam Farddol Gyntaf Erioed yn Gymraeg!

By Aneirin Karadog on Awst 1, 2014 in Bardd with No Comments

Brynhawn Mawrth yn y Babell Lên am 4 o’r gloch bydd 3 o ysgolion uwchradd Sir Gâr yn mynd benben â’i gilydd mewn cystadleuaeth farddoni newydd. Slam Ysgolion Sir Gar fydd y gystadleuaeth a gan bod gyda ni yng Nghymru sawl cystadleuaeth farddoni – o’r gadair a’r goron, i dalwrn ac ymryson y beirdd, heb […]

Read more

17
Gor
2014
O addoli i ymddeoliad

O addoli i ymddeoliad

By Aneirin Karadog on Gorffenaf 17, 2014 in Bardd with No Comments

Ddydd Mercher diwethaf mi fues i yn Ysgol Llanddarog, nid nepell o adre y tro hwn, gan bod Llanddarog yn nhopiau Cwm Gwendraeth, os nad yn ffin ogleddol i’r cwm. Roedd achlysur arbennig i’w nodi ac felly aethom ati i greu rap fel dosbarth i ddiolch a dymuno ymddeoliad hapus i ficer y plwyf, yr […]

Read more

30
Mai
2014

Llongyfarchiadau i Enillwyr Gwobr Tir Na Nog

By Aneirin Karadog on Mai 30, 2014 in Bardd with No Comments

Ddoe ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd cyhoeddwyd enillwyr gwobrau Tir Na Nog. Gareth F Williams a ddaeth i’r brig yn y categori llyfrau cynradd gyda’i nofel ‘Cwmwl Dros y Cwm’ yn aildroedio un o benodau tristaf ein hanes yng Nghymru gyda marwolaeth 439 o lowyr yn nhanchwa Senghennydd. Mae Gareth bellach wedi ennill y wobr […]

Read more

27
Mai
2014
Cerdd Fawr Plant Cymru

Cerdd Fawr Plant Cymru

By Aneirin Karadog on Mai 27, 2014 in Bardd with No Comments

Bardd Plant Cymru yn cyflwyno Cerdd Fawr Plant Cymru Ar ddiwedd ei flwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus fel y Bardd Plant, bydd Aneirin Karadog yn cyflwyno première Cerdd Fawr Plant Cymru. Bydd clip arbennig o’r gerdd, sy’n serennu cast dawnus o feirdd bach Cymru, yn cael ei ddangos ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd am 4.40pm […]

Read more

9
Ebr
2014
Gwledd o eiriau yn Ysgol y Dderi

Gwledd o eiriau yn Ysgol y Dderi

By Aneirin Karadog on Ebrill 9, 2014 in Bardd with No Comments

Treuliais fore gwahanol i’r arfer heddiw tra’n ymweld ag Ysgol Y Dderi. (Dim byd rhy anarferol mewn Bardd Plant yn ymweld ag ysgol i gynnal gweithdy, wedech chi…!) Ond er fy mod i wedi cael fy ngwahodd i gynnal gweithdy yn yr ysgol, fel y degau o weithiau cyn hyn, roedd galw am fwy na […]

Read more

24
Chw
2014
Mae’r Byd yn Bananas!

Mae’r Byd yn Bananas!

By Aneirin Karadog on Chwefror 24, 2014 in Bardd with No Comments

Mae’r Byd yn Bananas!   ‘Slawer dydd pan oeddwn ddiniweidwas yn sglaffio’r melynder a’i hyfrydflas, ni wyddwn fod y byd yn bananas.   Â minnau ar ganol cnoiad llawn pwrpas tra’n pîlo’r croen agorwyd fy llygaid gwyrddlas i weld fod ein byd yn hollol bananas.   ‘Slawer dydd fe ffermiai Foncho* ag urddas ond bellach […]

Read more

17
Chw
2014
Llwyfan Anferth i’r Gerdd Fawr

Llwyfan Anferth i’r Gerdd Fawr

By Aneirin Karadog on Chwefror 17, 2014 in Bardd with No Comments

Dim ond gair bach i gyhoeddi datblygiad cyffrous gyda’r Gerdd Fawr. Bellach,mae’r penillion o bedwar ban cymru wedi fynghyrraed yn saff ac rwy wrthi’n rhoi trefn ar y campwaith.   Y newydd cyffrous sydd gen i i’w gyhoeddi yw y bydd y Gerdd Fawr yn cael ei chyflwyno i’r genedl ar lwyfan yr Urdd,ym Meironydd […]

Read more

30
Ion
2014

…A Chymry balch mwya’r byd!

By Aneirin Karadog on Ionawr 30, 2014 in Bardd with No Comments

Mae Ionawr bron ar ben a’r flwyddyn yn rhuo yn ei blaen. Mae hefyd yn dymor ysgol newydd ac yn bryd i fi eto hel fy mhac clera a chario mwy o lwch o lonydd y wlad, gyda balchder! Daeth yr alwad o orwelion y lôn i fynd i Ysgol Gymraeg Aberystwyth a bu’n brynhawn […]

Read more

6
Ion
2014

Hen galennig a’i lawenydd!

By Aneirin Karadog on Ionawr 6, 2014 in Bardd with No Comments

Blwyddyn newydd dda bawb! Wedi cyfnod o geisio peidio bwyta gormod a wedyn cyfaddef mod i wedi bwyta gormod, a’r addunedau bellach wedi eu gwneud, a’u torri eisioes, mae blwyddyn newydd wedi glanio.  a dweud y gwir rwy’ wedi llwyddo i gadw at fy adduned o rhedeg 3 gwaith yr wythnos mor belled, gobeithio y gall […]

Read more

5
Hyd
2013

Beirdd Llundain

By Aneirin Karadog on Hydref 5, 2013 in Bardd with No Comments

Cyrhaeddais ganolfan Cymru Llundain heddi ac yn syth fe’m trawyd gan gyfoeth hanesyddol y ganolfan, a theimlo’r prysurdeb a fu o  ddeall fod y ganolfan dan ei sang yn barhaus yn y chwedegau a’r saithdegau. Roed cwrdd â disgyblion ysgol gymraeg Llundain yn dod â’r cysylltiad cymreig â Llundain yn fyw ac yn llonni calon […]

Read more

2
Hyd
2013
Cymru yw’r Brooklyn Newydd!

Cymru yw’r Brooklyn Newydd!

By Aneirin Karadog on Hydref 2, 2013 in Bardd with No Comments

Mae deuddydd wedi pasio ers glanio nol yng Nghymru wych, wedi bron i wythnos o arhosiad yn Efrog Newydd. Cyfle felly i fyfyrio ar gyfnod bythgofiadwy yr ochr draw i fôr yr Iwerydd. Prin y dychmygais i wrth ddechre fel Bardd Plant Cymru y byddai’r fath gyfle yn codi i fynd ar wahoddiad llenyddiaeth Cymru i fod yn […]

Read more

30
Med
2013
Byw Barddoniaeth yn y Bronx

Byw Barddoniaeth yn y Bronx

By Aneirin Karadog on Medi 30, 2013 in Bardd with No Comments

Un o uchafbwyntiau’r daith hon i Efrog Newydd oedd cael gwneud yr hyn rwyf fi a Martin Daws yn ei wneud fel Bardd Plant Cymru ac Awdur Llawryfog pobol Ifanc Cymru, sef gweithio’n agos mewn gweithdy gyda phlant a phobol ifanc, ond y tro hyn gyda pedair merch o’r Bronx. Nid af i enwi’r merched […]

Read more

26
Med
2013
Dwylo dros y môr – dau draddodiad barddol yn cwrdd

Dwylo dros y môr – dau draddodiad barddol yn cwrdd

By Aneirin Karadog on Medi 26, 2013 in Bardd with No Comments

Neithiwr fe gerddes i a Martin Daws (Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru) mewn i draddodiad barddol arall. Traddodiad llafar Americanaidd sydd wedi esgor ar sawl elfen bleserus i fardd nerfus sy’n gorfod wynebu ei gynulleidfa. Y lleoliad oedd y Nuyorican Poets Cafe yn lower East Side, Efrog Newydd a dyma fu deorfa ac ymerodraeth nifer […]

Read more

top