Archives for Beirdd Bach

21
Tac
2014
Ysgol Gymraeg Bro Allta

Ysgol Gymraeg Bro Allta

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 21, 2014 in Beirdd Bach with No Comments

Cerddi Croesawu Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015 Ysgol Gymraeg Bro Allta     RAP ANHYGOEL STEDDFOD 2k15 Pennill 1: Yo yo yo! Fi yw Mr Urdd, Dwi’n hoff o wisgo coch, gwyn a gwyrdd, dewch gyda mi am dro i weld y fro, O gylch Caerffili. Cytgan: Hey Mr Urdd yn dy goch gwyn a […]

Read more

13
Tac
2014
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 13, 2014 in Beirdd Bach with No Comments

Cerddi Croesawu Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015 Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Croeso i Gwm Rhymni Mae’r pyllau glo yn hen nawr mae angen rhywbeth newydd, Dyma Eisteddfod hip-hip-hwre yn dod er gweithaf tywydd. Pawb yn canu a dawnsio fry, dyma ble mae hwyl a sbri! Dechrau ar y cerrig gwyn, ble bu’r ddraig yn […]

Read more

16
Ion
2014
Yr Hen Gapel Gwag – Carla Audrey Marie Block

Yr Hen Gapel Gwag – Carla Audrey Marie Block

By Llenyddiaeth Cymru on Ionawr 16, 2014 in Beirdd Bach with No Comments

Dyma gerdd hyfryd sydd wedi ei hanfon gennym gan Carla Audrey Marie Block o Ysgol Aberbanc. Llongyfarchiadau, Carla!  A dal ati i ysgrifennu.   Yr Hen Gapel Gwag Yr hen gapel gwag, yn wag o hyd. Lawr yng nghapel Hebron bydd y cerrig beddau drud. Lle tawel a di-sŵn, Dim hyd yn oed cyfarth ci […]

Read more

29
Ebr
2013
Diwrnod y Llyfr 2013 / World Book Day 2013

Diwrnod y Llyfr 2013 / World Book Day 2013

By Eurig Salisbury on Ebrill 29, 2013 in Beirdd Bach with No Comments

Ar Ddiwrnod y Llyfr 7 Mawrth 2013 fe deithiais i mewn fan fawr wen (peidiwch a gofyn pam) yr holl ffordd i Landudno. Roedd gen i annwyd trwm y diwrnod hwnnw, ond fe lwyddodd plant Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Pendorlan i godi fy nghalon. Dyma gerddi’r plant, wedi eu hysbrydoli gan rysáit hud yn […]

Read more

14
Ebr
2013
Cerddi Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

Cerddi Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

By Eurig Salisbury on Ebrill 14, 2013 in Beirdd Bach with No Comments

Ym mis Mawrth eleni cafodd cerddi newydd eu perfformio gan blant Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon ac Ysgol Dolbadarn yn Llanberis fel rhan o Ŵyl Gerdd Newydd Bangor. Am fwy o’r hanes, cliciwch fan hyn. Dolbadarn A welwch chi’r castell ar y bryn, Yr un sy’n sefyll ger y llyn, Lle’r oedd, un tro, sŵn […]

Read more

4
Maw
2013
Ysgol Bro Myrddin

Ysgol Bro Myrddin

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 4, 2013 in Beirdd Bach with No Comments

Ar 11 Ionawr, bu Eurig Salisbury yn ymweld â disgyblion o’i hen ysgol uwchradd, Ysgol Bro Myrddin. Dyma gerddi a ysgrifennodd rhai o’r plant: Bwyd Rwy’n hoff o wahanol fwydydd, Byrger, pitsa a Doritos, Fe hoffwn fod yn gogydd – Ond rwy’n dal i gasau tomatos. Annell Dyfri ac Elin Mai Darllen Darllen rhai o’r […]

Read more

8
Chw
2013
Ysgol Gymraeg Bro Allta

Ysgol Gymraeg Bro Allta

By Llenyddiaeth Cymru on Chwefror 8, 2013 in Beirdd Bach Uncategorized with No Comments

Mae plant blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gymraeg Bro Allta wedi bod yn ysgrifennu cerddi ar thema y gofod ac am bethau amrywiol eraill. Gallwch ddarllen y cerddi isod, neu glicio yma i ymweld â’r wefan i weld y cerddi gyda chefndiroedd a lluniau lliwgar. Anifeiliaid Siwmper blewog llawn lliw, Hofrenydd yn glanio yn ei […]

Read more

20
Rha
2012
Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Powys

Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Powys

By Llenyddiaeth Cymru on Rhagfyr 20, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Ddydd Gwener 9 Tachwedd, 2012 bû Eurig Salisbury yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Dyma ddwy gerdd  â gyfansoddwyd gan flynyddoedd 7 ac 8.     Rygbi am byth! C’mon Cymru! Mae’r bêl gan Ariannin, Yn gwibio’n gyflym fel aderyn Rhyng-gipiad! Ac mae’r dorf yn gweiddi’n groch Tensiwn…., Cyffro…., cais i’r crysau coch!   Glan […]

Read more

7
Rha
2012
Ysgol Llangwm

Ysgol Llangwm

By Llenyddiaeth Cymru on Rhagfyr 7, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Dyma gerddi a grewyd gan blant Ysgol Llangwm yn dilyn ymweliad Eurig Salisbury â’r ysgol ym mis Hydref   Sioc O’r holl bethau sy’n codi braw, Pry cop blewog, hyll ar y naw, Pwmpen Calan Gaeaf â gwên fel melltan, Y gwaethaf un yw weiran drydan! Cerdd y dosbarth.   Rygbi O’r holl chwaraeon dwi […]

Read more

7
Tac
2012
Gwyliau – Ysgol y Gelli

Gwyliau – Ysgol y Gelli

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 7, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Dyma waith ardderchog Plant Ysgol y Gelli yn dilyn ymweliad Bardd Plant Cymru ar ddydd Llun 22 Hydref 2012. Y Gwyliau Teithio’r byd ar ein gwyliau Gweld bob math o ryfeddodau Gweld y ser yn disgleirio arnaf Ond oh dwi’n falch o fod adref. Lowri Elen Bebb a Lowri Wyn Jones   Y Gwyliau Nadolig!!! […]

Read more

9
Hyd
2012
Rysèt Ceridwen – Ysgol Maesincla ac Ysgol yr Hendre

Rysèt Ceridwen – Ysgol Maesincla ac Ysgol yr Hendre

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Rysèt Ceridwen Trwnc eliffant, rhosyn Tuduriaid, Tabaco drud, clustiau defaid, Gwynedd mawr Tegid, bwced o dar, Channel no.5, calon hen iâr, Petrol car, baw trwyn mochyn, Hufen iâ siocled, pig aderyn, Cyffuriau, cwpan, siocled Divine, Croen sych neidr a mil o chwain, crafangau twrch daear drewllyd, Baw ci, Sbongebob Squarepants swnllyd, Coesau llyffant, trychfilod tila, […]

Read more

9
Hyd
2012
Rysèt Ceridwen – Blwyddyn 2 Ysgol y Graig

Rysèt Ceridwen – Blwyddyn 2 Ysgol y Graig

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Rysèt Ceridwen Baw trwyn, llygaid hen ddynion, Mwd, mwstash drewllyd a hanner calon, Smôcs dad, tafod neidar fawr, Coed celyn, bysedd plant bach, clust cawr, Traed ci, tail gwartheg, pen mochyn, Pants llew, cynffon buwch a phigau gwenyn, Blodau melyn, cwstard a da-da, Cacen siocled, ci bach a hufen iâ, Olwyn car, geiriadur a sbeidar, […]

Read more

9
Hyd
2012
Beirdd Bach – Eich Gwaith Chi!

Beirdd Bach – Eich Gwaith Chi!

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2012 in Beirdd Bach with No Comments

Dyma lle bydd y gwaith yr ydych chi, feirdd bach, wedi ei ysgrifennu ar y cyd gyda Bardd Plant Cymru!

Read more

top