Archives for Uncategorized

18
Hyd
2018
Y Llyfrgell

Y Llyfrgell

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 18, 2018 in Uncategorized with No Comments

 

Read more

9
Hyd
2018
Ti

Ti

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2018 in Uncategorized with No Comments

 

Read more

9
Hyd
2018
‘Help by Casia Wiliam/’Help’ gan Casia Wiliam

‘Help by Casia Wiliam/’Help’ gan Casia Wiliam

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2018 in Uncategorized with No Comments

Read more

9
Hyd
2018
Dechrau Da/Bookstart-Stori/Story

Dechrau Da/Bookstart-Stori/Story

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2018 in Uncategorized with No Comments

Read more

9
Hyd
2018
Bardd Plant Cymru 2017-19 Casia Wiliam

Bardd Plant Cymru 2017-19 Casia Wiliam

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 9, 2018 in Uncategorized with No Comments

 

Read more

11
Med
2017
Caru Steddfod

Caru Steddfod

By Llenyddiaeth Cymru on Medi 11, 2017 in Uncategorized with No Comments

Read more

11
Hyd
2016
Anni Fler ap Clustfawr

Anni Fler ap Clustfawr

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 11, 2016 in Bardd Uncategorized with No Comments

Taith Glera Bardd Plant Cymru Rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant gan gwmni Mewn Cymeriad.     Dyma fi ar ddechrau fy nhaith o amgylch cestyll Cymru yn clera. Yn barod i deithio nôl mewn amser gyda phlant Cymru i ddarganfod mwy am y beirdd oedd yn clera yn yr Oesoedd Canol…ac roedd hi’n […]

Read more

19
Mai
2016
Bardd Plant Cymru yn defnyddio Trydar i lansio ei chyfrol newydd…

Bardd Plant Cymru yn defnyddio Trydar i lansio ei chyfrol newydd…

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 19, 2016 in Uncategorized with No Comments

      Rhwng 8 a 9 o’r gloch nos Fercher 18fed o Fai, yn ystod yr Awr Gymraeg, fe wnaeth Anni Llŷn lansio ei chyfrol newydd Dim Ond Traed Brain ar gyfrif Trydar Bardd Plant Cymru (@BarddPlant). O reidio beic i glirio stafell a phigo trwyn… ie’n wir, profiadau diniwed plant sy’n cuddio rhwng […]

Read more

9
Maw
2016
CYMRY LLUNDAIN

CYMRY LLUNDAIN

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Roedd na groeso cynnes iawn i’w gael yn y Ganolfan Cymry Llundain gan y plant a’r rhieni! Roedd pawb wedi gwisgo crys coch neu ddillad Cymreig ac roedd Cymru newydd guro Ffrainc yn y rygbi’r noson cynt felly roedd hwyliau da ar bawb! Roedd hi’n dipyn o sbort taflu Peli Eira Geiria a cheisio odli […]

Read more

9
Maw
2016
AMGUEDDFA A CHASTELL Y FENNI

AMGUEDDFA A CHASTELL Y FENNI

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Barddoni mewn amgueddfa…profiad arbennig iawn! Diolch byth, roedd criw Ysgol Gymraeg y Fenni wedi dod i fy helpu. Cawsom gyfle i edrych ar rai o hen bethau, yn arbennig eitemau personol dynes arbennig o’r enw Arglwyddes Llanofer oedd yn bodoli tua 200 o flynyddoedd yn ôl. Roedd hi’n cael ei hadnabod fel Gwenynen Gwent ac […]

Read more

9
Maw
2016
LLYFRGELLOEDD!!

LLYFRGELLOEDD!!

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Cefais lawer o hwyl yn ystod gwyliau hanner tymor. Ges i ymweld a Llyfrgell Pentre’r Eglwys a Llyfrgell Treorci. Wir i chi roedd dychymyg y beirdd bach yn rhemp!!   LLYFRGELL PENTRE’R EGWLYS   Llyfrgell llysnafeddog a’r geiriau fel gwlithod mewn glyd yn ymlwybro i’n dychymyg. Ambell stori stormus yn gwneud i mi deimlo’n ofnus. […]

Read more

9
Maw
2016
YSGOL MORGAN LLWYD + MAES GARMON, AC YSGOL GLANRAFON YR WYDDGRUG.

YSGOL MORGAN LLWYD + MAES GARMON, AC YSGOL GLANRAFON YR WYDDGRUG.

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Roedd hi’n ddiwrnod amrywiol iawn wrth i mi gael gweithio gyda chriw o flwyddyn 8 yn y bore a chriw blwyddyn 6 yn y prynhawn. Roedd y criw uwchradd ychydig yn fwy tawel na chriw’r prynhawn. Ond yn ddigon parod i weithio chwarae teg. Roedd ’na syniadau gwych i’w gael wrth iddyn nhw feddwl am […]

Read more

9
Maw
2016
Ysgol Gymraeg Morswyn ac Ysgol Kingsland

Ysgol Gymraeg Morswyn ac Ysgol Kingsland

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Roedd yn rhaid mynd i bendraw Cymru i ymweld a dwy ysgol yng Nghaergybi, Sir Fôn. Ond roedd o’n werth pob milltir!!   Dyma gerdd criw Morswyn oedd wedi bod yn gwneud gwaith ar Dywysogion Cymru.   EIN TYWYSOG   Gwallt gwyllt trwm wedi tyfu’n hir. Llygaid llwyd lloerig yn disgleirio yn yr haul clir. […]

Read more

9
Maw
2016
YSGOL TREGANNA, SANT CURIG a GWAUN Y NANT!

YSGOL TREGANNA, SANT CURIG a GWAUN Y NANT!

By Llenyddiaeth Cymru on Mawrth 9, 2016 in Uncategorized with No Comments

Wel dyna groeso sydd i gael yn yr ysgolion yma! Yn Ysgol Treganna ges i’r fraint o ymweld a dau ddosbarth. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi llwyddo i odli’n wirion!! Roedd ambell un wedi ysgrifennu cerddi hyfryd…dwi’n dal i aros i Mr Evans anfon lluniau o’ch cerddi i mi gael eu dangos!! Da iawn […]

Read more

22
Ion
2016
Dwy fil o blant Gwynedd yn codi’r to gyda Bardd Plant Cymru ac S4C

Dwy fil o blant Gwynedd yn codi’r to gyda Bardd Plant Cymru ac S4C

By Llenyddiaeth Cymru on Ionawr 22, 2016 in Uncategorized with No Comments

Yn ystod tridiau swnllyd o hwyl a chanu, bu bron 2,000 o blant Gwynedd yn dathlu’r iaith Gymraeg yn rhan o daith Sioe Arbennig Tag a Rimbojam. Ar 18 i 20 Ionawr, daeth bron 2,000 o blant i fwynhau’r sioe yng nghwmni Bardd Plant Cymru Anni Llŷn, cyflwynwyr rhaglenni Stwnsh S4C; Mari Lovgreen ac Owain Williams o’r […]

Read more

6
Tac
2015

BLOG PONT Y GÔF

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Roedd ’na hwyl a sbri i gael ym Mhont y Gôf a phawb yn meddwl am ansoddeiriau a chymhariaethau difyr! Creodd pawb gymeriadau rhyfeddol eu hunain a gyda’n gilydd daeth ffrind dychmygol Ysgol Pont y Gôf i fodolaeth!!   Ffrind dychmygol Pont y Gôf Creadur rhyfedd a’i wallt yn wallgo. Brychni ar bob boch a’i […]

Read more

6
Tac
2015

BLOG YSGOL TUDWEILIOG

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Roedd disgyblion Ysgol Tudweiliog wedi bod yn astudio hanes llong o’r enw ‘Cyprian’ wnaeth ddryllio ar y creigiau wrth y pentref nôl yn 1881. Pan nes i gyrraedd yr ysgol ges i hanes hogyn bach 9 oed o’r enw John Callan oedd wedi sleifio ar y llong yn nociau Lerpwl a chuddio. Pan ddaeth y […]

Read more

6
Tac
2015

BLOG YSGOL TREFRIW

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Dwi’n siwr mai dyma’r ysgol leiaf yng Nghymru!! Dim ond 13 disgybl sydd yno! Ond gawson ni sbort yn chwarae gemau a chreu cerdd hydrefol!   Hydref Trefriw! Mae’r daily n boeth fel fflamau, ond yn disgyn yn ysgafn fel papurau. Mae’r gwynt yn sisial fel ysbryd wrh i natur fynd yn gysglyd. Mae ein […]

Read more

6
Tac
2015

BLOG YSGOL Y GARNEDD

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Roedd hi’n hydrefol iawn ym Mhenrhosgarnedd ger Bangor hefyd yr wythnos yma!! Dyma gerdd blwyddyn 5 a 6:   Hydref Penrhosgarnedd! Mae’r hydref ym Mhenrhosgarnedd yn rhyfedd. Mae’r dail yn neidio oddi ar y coed ac yn crensian fel creision dan droed. Mor lliwgar â ffrwydriad yn oriel Piccasso, mae’r hydref yn gwneud i’r canghennau […]

Read more

6
Tac
2015
BLOG YSGOL BODHYFRYD

BLOG YSGOL BODHYFRYD

By Llenyddiaeth Cymru on Tachwedd 6, 2015 in Uncategorized with No Comments

Diolch i griw gwych blwyddyn 5 a 6 Ysgol Bodhyfryd am rannu eu syniadau gwych a dod a’r hydref yn fyw!! Dyma ddyfyniadau o’u gwaith campus!!   “Ym Modhyfryd mae’r hydref yn lliwgar fel crysau tîm pêl-droed. A llawer o ddail yn y dref wedi disgyn oddi ar y coed.”   “Mae’r hydref yn Bodhyfryd […]

Read more

top