Archives for Uncategorized

23
Med
2015
Gweithdy Arbennig Ysgol Bro Edern

Gweithdy Arbennig Ysgol Bro Edern

By Llenyddiaeth Cymru on Medi 23, 2015 in Uncategorized with No Comments

BLOG YSGOL BRO EDERN!   Roedd criw blwyddyn 7 Ysgol Bro Edern yn wallgo!! Gawson ni ddafad yn rhapio, afalau mawr tew a cholomennod ffynci!!   Ro’n i ac Aneirin yno’n cadw stŵr ac fe gawson ni groeso penigampus. Roedd o’n fordd berffaith o ffarwelio âc Aneirin. Roedd ambell un o’r criw wedi bod mewn […]

Read more

23
Med
2015
Blogs Ysgol y Dderwen ac Ysgol y Bedol!

Blogs Ysgol y Dderwen ac Ysgol y Bedol!

By Llenyddiaeth Cymru on Medi 23, 2015 in Uncategorized with No Comments

BLOG YSGOL Y DDERWEN   Roedd blwyddyn 5 Ysgol y Dderwen yn griw mawr, ond yn hollol barod i farddoni! Wnaethoni greu cymhariaethau gwallgo, cwpledi doniol, a rhannu syniadau gwych! Dyma ’chydig o ddyfyniadau o’r gwaith:   “Rhedodd y mwnci yn gynt na cheetah’n hela’r gwynt.”   “Mor wirion â rhywun yn dangos ei ben […]

Read more

15
Med
2015
Anni’r Chwa o Awyr Iach!

Anni’r Chwa o Awyr Iach!

By Llenyddiaeth Cymru on Medi 15, 2015 in Uncategorized with No Comments

Anni’r Chwa o Awyr Iach! Bu gweithdy ola’ Aneirin Ddydd Llun 14 Medi ond cyn iddo ddweud hwyl fawr – cafodd plant Ysgol Bro Edern a chriw rhaglen Heno y pleser o wrando ar ei gerdd gyfarch i Anni. Dyma hi….   Blant Cymru, mae Anni ‘ma! Hel antur a barddplanta bob bore yw ei […]

Read more

10
Med
2015
Trosglwyddo‘r Awen a’r Awenau

Trosglwyddo‘r Awen a’r Awenau

By Llenyddiaeth Cymru on Medi 10, 2015 in Uncategorized with No Comments

Yr haf hwn, am y tro cyntaf erioed, bu dau Fardd Plant Cymru yn cyd-lenydda dros Gymru gyfan. Wrth i Anni Llŷn ymgymryd â’i rôl newydd, bu Aneirin Karadog, sydd wedi dal y swydd ers dwy flynedd, yno i’w rhoi hi ar ben ffordd. Gan fod drysau’r ysgolion ail-agor mae’n bryd ffarwelio ag Aneirin wrth […]

Read more

27
Ebr
2015
Ar daith i’r paith pell…

Ar daith i’r paith pell…

By Llenyddiaeth Cymru on Ebrill 27, 2015 in Uncategorized with No Comments

Ar ddydd Sadwrn y 18/5/15 ces i’r fraint o gyfrannu i ddathliadau 150 mlwyddiant y glaniad yn y Wladfa. Ond serch hynny, ni allaf ddweud fod mod i wedi wedi troedio ym Mhatagonia gan taw drwy gyfrwng y we y ces i’r bleser o gydweithio gyda ieuenctid y Wladfa. Digwyddodd yr antur cyntaf i ochr […]

Read more

21
Ebr
2015
Ar wib i Bontrobert

Ar wib i Bontrobert

By Aneirin Karadog on Ebrill 21, 2015 in Bardd Uncategorized with No Comments

Brynhawn Gwener (17/5/15) ces groeso llawn o fwynder Maldwyn gan athrawon a disgyblion ysgol Pontrobert, nid nepell o Feifod, sef lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Roedd hi’n hyfryd clywed acenion bræf y criw, ac ro’n i wir yn teimlo yn barod am Eisteddfod gofiadwy arall eto eleni. Diolch i’r beirdd bach am eu cyfraniad i […]

Read more

8
Chw
2013
Ysgol Gymraeg Bro Allta

Ysgol Gymraeg Bro Allta

By Llenyddiaeth Cymru on Chwefror 8, 2013 in Beirdd Bach Uncategorized with No Comments

Mae plant blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gymraeg Bro Allta wedi bod yn ysgrifennu cerddi ar thema y gofod ac am bethau amrywiol eraill. Gallwch ddarllen y cerddi isod, neu glicio yma i ymweld â’r wefan i weld y cerddi gyda chefndiroedd a lluniau lliwgar. Anifeiliaid Siwmper blewog llawn lliw, Hofrenydd yn glanio yn ei […]

Read more

top