Y Gerdd Fawr

Cerdd Fawr Plant Cymru 2015

Map Cerdd Fawr

Mae dyddiad cau Cerdd Fawr Plant Cymru bellach wedi cyrraedd.

Cliciwch yma i weld y map o’r ysgolion sydd wedi cymryd rhan, yng Nghymru a tu hwnt! Bydd Aneirin Karadog yn mynd ati i olygu eich cerddi i gyd at ei gilydd i greu un cerdd fawr, a byddwn yn ei rhoi ar y wefan pan fydd yn barod.

Diolch i bawb am gymryd rhan yn Cerdd Fawr Plant Cymru!

 


 

Gwyliwch y fideo i ddarganfod beth oedd her Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru i chi eleni:

Ar dydd Iau y 5ed o Fawrth 2015 sef Diwrnod y Llyfr, gosododd Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru her i bob plentyn, person ifanc a phob ysgol yng Nghymru i ymuno ag ef i geisio ysgrifennu cerdd fwya’r byd.

Y thema eleni oedd ‘pethau bychain’. Bydd y thema hon hefyd yn cyd-fynd ag ymgyrch #PethauBychain Llywodraeth Cymru, un o bartneriaid cynllun Bardd Plant Cymru. 

pethau bychain

Dyddiad cau cymryd rhan yn y gerdd fawr oedd y 5ed o Fai. 

Bydd y gerdd fawr yn cael ei darllen brynhawn dydd Mawrth y 26ain o Fai yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili, lle bydd enw’r Bardd Plant Cymru nesaf hefyd yn cael ei ddatgelu o lwyfan y Pafiliwn ac ar S4C. Yn ogystal â chael bod yn rhan o Gerdd Fawr Cymru, bydd enw pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y gerdd fawr yn cael ei roi mewn het, a byddwn yn dewis un ysgol ar hap i ennill ymweliad gan y Bardd Plant Cymru newydd (enw’n gyfrinachol ar hyn o bryd…!) ym mis Medi.

Am fwy o fanylion am gynllun Bardd Plant Cymru neu’r Gerdd Fawr,

cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
barddplant@llenyddiaethcymru.org / 029 20472266 / @barddplant

Cynllun ar y cyd yw Bardd Plant Cymru rhwng S4C, Uned Gymraeg yn y Gymuned Llywodraeth Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a’r Urdd.

top