Cerddi Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

in Beirdd Bach with No Comments

Cerddi Ysgol yr Hendre ac Ysgol Dolbadarn

Ym mis Mawrth eleni cafodd cerddi newydd eu perfformio gan blant Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon ac Ysgol Dolbadarn yn Llanberis fel rhan o Ŵyl Gerdd Newydd Bangor. Am fwy o’r hanes, cliciwch fan hyn.

Dolbadarn

A welwch chi’r castell ar y bryn,
Yr un sy’n sefyll ger y llyn,
Lle’r oedd, un tro, sŵn geiriau bardd
Yn atsain rhwng y muriau hardd?

Lle’r oedd Llywelyn Fawr â’i win
Heddiw mae’r glaw fel dagrau blin,
Lle’r oedd y byrddau yn llawn bwyd
Heddiw mae murddun gwag a llwyd,
Lle’r oedd goleuni mawr y wledd
Heddiw mae cysgod oer y bedd.

Ond nawr pan welwn ni y tŵr
Yn adlewyrchu yn y dŵr,
Fe gofiwn nad yw’n hawdd bob tro
Dileu ein llais yn llwyr o’n bro.

Ysgol Dolbadarn

Y Frwydr Fawr

Daeth cannoedd a channoedd o filwyr
I’r dre fel haid o frain
Yn gweiddi a sgrechian yn uchel,
Byddin ar bigau’r drain.

‘Waw, am waliau anferth!
Mae’n fwy na’n castell ni,
Dacw Dŵr yr Eryr – gwylia
Nad ydi o’n dy sbecian di!’

Gwaywffon a bwa a saeth,
Ffos a drws mawr pren,
‘Gwylia na fydd y tar berwedig
Yn disgyn ar dy ben!’

Cleddyf a bwyell a chyllell
I rwygo’r muriau drud,
Sŵn rhyfel cas, cythreulig
Yn llenwi’r awyr i gyd.

‘Dwi’n teimlo’n ofnus heddiw,
Dwi’n teimlo’n drist a blin,
Dwi’n sal fel ci wrth weld ar lawr
Un afon goch fel gwin.’

Ac yna’r bore wedyn
Mae’r brain yn cael eu gwledd,
Ar ôl y cyffro mawr mae’r dre
Yn dawel fel y bedd.

Ysgol yr Hendre

Ofn

Dwi’n rhewllyd iawn fel eira gwyn,
Cryndod oer i lawr fy nghefn,
Fy nghalon yn llawn gobaith –
Gobaith y curwn ni’r Saeson sur.

Arogl gwaed ym mhobman,
Drewdod traed yn yr aer oer,
Mwg yn llenwi ein gyddfau
A ninnau’n tagu’n drwm.

Blaen saethau miniog fel drain,
Fflamau coch yn dawnsio’n wyllt,
Gwe pry cop yn disgleirio
A’r milwyr ffyrnig ar y llawr.

Blasu gwin a bara sych,
Bwyta cig moch gyda’r criw,
Llowcio’r bwydydd ar y bwrdd,
Prydau bach a mawr.

SGRECH! O ble ddaeth honna?
Mae’r milwyr ar eu ffordd,
Ond ddown nhw byth i mewn drwy’r mur
Mawr cadarn, na wnewn … ?

Ysgol yr Hendre

Hei, Edward!

Hei Edward! Mae Cymru wedi cael digon,
A wyddost ti fod ein hiaith ni’n fyw?
Mae’n bryd iti fynd yn bell, bell o Gaernarfon
Am iti, un tro, lwyddo lladd ein llyw.

Hei Edward! Wir, gad lonydd i ni,
Callia di rwan, washi bach,
’Dan ni’m ’di neud dim byd i ti,
Ond byddai’n hwyl rhoi dy ben mewn sach!

Hei Edward! Rho’r ffidil yn y to,
Na, wnei di byth ein curo ni,
Mae’n amser gwrando, dos o’n bro,
Mae’r Cymry’n llawer cryfach na chdi.

Hei Edward! Yden, ’den ni yma o hyd,
Gwranda arnan ni, y mochyn milain,
Hawliwn ni ein lle yn y byd,
Gad inni reoli ein tir ein hunain.

Hei Edward! Mae’n reit blaen o fama
I dy gastell drud fod yn wast o bres,
Hei Edward, hei Edward, hei Edward! Sbïa,
Cerdded drwy dy borth a wnes.

Ysgol Dolbadarn ac Ysgol yr Hendre


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top