Dod â hanes yn fyw yn y Fedwen Lyfrau

in Bardd with No Comments

Ddydd Sadwrn yr ail o Fai, cynhaliwyd Y Fedwen Lyfrau am y tro cyntaf ym Merthyr Tudful. Gŵyl sy’n dathlu llyfrau yw hi, fel mae’r enw yn ei awgrymu, ac mae’n teithio o le i le gan ddigwydd tua Calan Mai bob blwyddyn. Eleni, fe fûm yn ymweld ag ysgolion ardal Merthyr er mwyn gosod cystadleuaeth farddoni. Treuliais fore yn Ysgol Santes Tudful a phrynhawn yn Ysgol Rhyd y Grug yn cynnig syniadau ar drywyddau posib i’r beirdd bach wrth fynd ati i gystadlu gyda cherddi yn sôn am hanes ardal Merthyr Tudful a’r cyffiniau. Mae’r feirniadaeth am y beirdd buddugol i’w clywed yn y fideo isod, ond hoffwn longyfarch y beirdd i gyd ar eu hymdrechion wrth fynd ati i farddoni yn frwd.


top