Hafod Lon a’i fyd o Liw

in Bardd with No Comments

hafod lon

Ar fore Iau y 7fed o Fai ces i’r fraint o ymweld ag Ysgol Hafod Lon a hynny am y tro cyntaf. Ro’n wedi clywed am y gwaith gwych mae’r athrawon yn ei wneud yn yr ysgol a’r cyfleon di-ri sydd yno i’r disgyblion gael ehangu eu gorwelion. Dechreuodd yr ymweliad gyda’r criw yn ymddangos ynchydig yn swil, ond buan y newidiodd hynny wrth i hwyl barddoni ddadmer y swildod. Mae grym pethau fel odlau a chyflythrennu i ennyn chwerthiniad yn ddisymwth yn rhyfeddol a gyda myrdd o odlau yn hedfan ar draws y dosbarth bu yna lond bol o chwerthin wrth i ni gael hwyl yn trin geiriau. A dyna sylweddoli wedyn wrth adael cymaint o werth sydd mewn geiriau a chymaint o bŵer sydd ganddynt i fod yn rym cadarnhaol ym mywydau plant a phobol ifanc o bob cefndir. Diolch o galon i’r criw a’u hathrawon am y croeso cynnes.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top