Hen galennig a’i lawenydd!

in Bardd with No Comments

Blwyddyn newydd dda bawb! Wedi cyfnod o geisio peidio bwyta gormod a wedyn cyfaddef mod i wedi bwyta gormod, a’r addunedau bellach wedi eu gwneud, a’u torri eisioes, mae blwyddyn newydd wedi glanio.  a dweud y gwir rwy’ wedi llwyddo i gadw at fy adduned o rhedeg 3 gwaith yr wythnos mor belled, gobeithio y gall hyn barhau.  Y gyfrinach yw dechrau ar yr arferion addunedol newydd cyn i’r flwyddyn newydd gyrraedd.

Mae hi am fod yn flwyddyn gyffrous i blant a phobl ifanc Cymru ac wy’n gobeithio gallu ychwanegu at y cyffro hwnnw.  Mae ymweliadau ysgolion yn parhau ond hefyd bydd her Y Gerdd Fawr yn dod i benllanw y mis hwn, felly brysiwch i ddanfon eich penillion am eich rhan fach chi o Gymru i mewn i wefan y Bardd Plant.

Byddaf hefyd yn creu cystadleuaeth farddoni Slam rhwng ysgolion uwchradd Sir Gaerfyrddin, gyda’r frwydr fawr yn digwydd yn y Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.  Wy’n edrych ymlaen yn fawr at hynny.  Mae mwy o gynlluniau ar y gweill hefyd felly cadwch lygad ar y newyddion diweddara.

Hoffen i ddymuno blwyddyn newydd dda i chi gyd felly a gofyn i ni gyd geisio dilyn esiampl unigryw Nelson Madela, a fu farw ddiwedd y flwyddyn, i barchu ein gilydd a chyd-dynnu, ta beth yw’r anhawsterau neu wahaniaethau. Dyma englyn y lluniais i er cof am Madiba (sef yr enw a roddir i Mandela gan ei lwyth)

 

                    Madiba


Gwaedodd, ond fe alwodd ei helwyr oll

i weld hawl creadur;

gwelodd y sawr mewn gwledd sur

a charu ei garcharwyr.


Cofion, Nei

 

 

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top