Llawn o hwyl fu Ysgol Llanilar

in Bardd with No Comments

Cyrhaeddais Ysgol Llanilar ar fore llun llwyd, heb olwg o Dai Jones yn unman, ond fe ges i groeso cynnes gan rapwyr cŵl y pentref. Ac yn sydyn, fe’m sgubwyd i Affrica llawn llewod ac adar, wrth i’r rapwyr fynd ati i greu raps am y cyfandir rhyfeddol hwnnw. Roedd yna berfformiadau hyderus a llawn bywyd gan y criw a llinellau cofiadwy fel “mae gyda ni lew sy’n bwyta pethau tew!”. Â finne angen colli pwysau, ro’n i’n becso am fy mywyd…

top