Maniffesto Pobl Ifanc Cymru

in Bardd with No Comments

Cyn sôn am y digwyddiad pwysig y ces i’r fraint o fod yn rhan ohono heddiw, hoffwn ddweud gair bach o ddiolch a helo mawr i chi gyd, gan mai dyma fy mlogbost cyntaf.

Yn gyntaf, rhaid diolch o waelod calon i Eurig Salisbury, fy rhagflaenydd fel Bardd Plant Cymru am wneud jobyn gwirioneddol dda ac o beth wy’n ei ddeall, cael cymaint o ddylanwad ar gymaint o blant a phobl ifanc ledled ein gwlad fach unigryw.  Diolch i ti Eurig, mi fydd cenhedlaeth o Feirdd Bach yn tyfu i fod yn genhedlaeth o Feirdd Mawr.  Edrychaf ymlaen i weld dy waith, Eurig, yn dwyn ffrwyth mewn rhai blynyddoedd.

Diolch i bawb hefyd sydd wedi rhoi cyfarchion a dymuno’n dda i fi ers i fi ddechrau yn y swydd bwysig hon.  Alla i ddim aros i brofi’r nifer o anturiaethau sydd o ‘mlaen i.

A sôn am ddechreuad i’r swydd (W! Cynghanedd!)!  Roedd heddiw yn achlysur pwysig wrth i fi ac Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru, Martin Daws lawnsio Maniffesto Pobl Ifanc Cymru – y cyntaf o’i fath yn y wlad hon.  Yn syml, dyheadau a gobeithion plant a phobl ifanc Cymru ar ffurf cerdd yw’r Maniffesto.  Dyma ffrwyth gweithdai a arweiniwyd gen i, Eurig a Martin ledled Cymru ac fel ro’n i’n disgwyl, roedd dychymyg a dawn dweud ieuenctid Cymru yn cyrraedd yr uchelfannau.  Mae modd i chi glywed a darllen y maniffesto felly dyma fe. Mwynhewch a gobeithio y cawn wireddu pwyntiau pwysig y maniffesto.  Mi fydd pob Aelod Cynulliad yn cael cyfle i ddarllen a chlywed y gerdd a gobeithio yn gweithredu ar syniadau dyfodol ein cenedl.

Tan yr antur nesaf, hwyl am y tro.

Aneirin.

Martin Daws a chriw Sgwad Sgwennu Merthyr ynghyd ag aelodau o grwp Ieuenctid Gaba, o ardal Llanfyllin, yn areithio ac annerch cynulleidfa lansiad y Maniffesto


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top