Partneriaid

Cynllun ar y cyd yw Bardd Plant Cymru rhwng Llenyddiaeth Cymru, S4C,

Llywodraeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.

 

 

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Mae Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am arwain y sector ac mae’n cydweithio â sefydliadau ac unigolion sy’n cyfrannu at hyrwyddo, creu a mwynhau llenyddiaeth yng Nghymru.

 

S4C yw’r unig ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg. Mae S4C yn darlledu dros 115 awr o raglenni bob wythnos – o chwaraeon, drama a cherddoriaeth i ffeithiol, adloniant a digwyddiadau – ar wahanol lwyfannau, gan gynnwys y we. Mae S4C yn cynnig gwasanaethau helaeth ar gyfer plant: Cyw ar gyfer y gwylwyr iau, Stwnsh ar gyfer plant hŷn a rhaglenni ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau.

 

 

Mae’r Cyngor Llyfrau yn gorff cenedlaethol sy’n ganolbwynt i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau i blant a phobl ifanc gan yr adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, gan gynnwys nifer y mae’r Bardd Plant yn cyfrannu atynt. Mae sesiynau gyda’r bardd yn rhan o weithgareddau rownd genedlaethol y cystadlaethau llyfrau blynyddol. Mae’r bardd yn ysgrifennu cerdd i gyfarch enillwyr gwobrau Tir na n-Og ac fe gynhyrchir poster o rhai o’i gerddi’n flynyddol. Dosberthir y rhain i holl ysgolion Cymru.

 

 

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru. Ei nod yw cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu ymwybyddiaeth o werth yr iaith (Strategaeth y Gymraeg 2012 – 2017 Iaith fyw: iaith byw.) Mae’r Llywodraeth yn hapus i gefnogi prosiect Bardd Plant Cymru ac hefyd yn cynnal amryw o brosiectau ar gyfer ieuenctid er enghraifft Prosiect Cefnogi Arferion Iaith a phrosiect cerddoriaeth Ciwdod, ac yn darparu grantiau i fudiadau megis yr Urdd, y Ffermwyr Ifanc a’r Sefydliad Cerddoriaeth Cymreig. Maent am i fwy o blant a phobl ifanc weld gwerth mewn defnyddio’r Gymraeg fel rhan o fywyd pob dydd, y tu allan i’r ysgol ac eu bod yn mwynhau gwneud hynny.

 

Mae Urdd Gobaith Cymru yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae’n darparu amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru gyfan. Mae swyddogion datblygu yn gweithio ym mhob ardal er mwyn sicrhau bod rhaglen lawn o weithgareddau yn cael ei chynnig i blant a phobl ifanc yn cynnwys clybiau wythnosol, cystadlaethau, chwaraeon, teithiau tramor a theithiau i’r gwersylloedd. Mae 50,000 o blant a phobl ifanc Cymru yn aelodau o’r Urdd.

top