Trosglwyddo‘r Awen a’r Awenau

in Uncategorized with No Comments

Trosglwyddo‘r Awen a’r Awenau

Gwefan

Yr haf hwn, am y tro cyntaf erioed, bu dau Fardd Plant Cymru yn cyd-lenydda dros Gymru gyfan. Wrth i Anni Llŷn ymgymryd â’i rôl newydd, bu Aneirin Karadog, sydd wedi dal y swydd ers dwy flynedd, yno i’w rhoi hi ar ben ffordd. Gan fod drysau’r ysgolion ail-agor mae’n bryd ffarwelio ag Aneirin wrth i Anni gymryd ei lle wrth y llyw fel Bardd Plant Cymru 2015-17.

Ers cyhoeddi enw’r Bardd Plant Cymru newydd yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015, mae’r ddau lenor wedi cael cyfnod aruthrol o brysur yn teithio’r wlad. Dros yr haf bu’r beirdd yn cynnal gweithdai ar y cyd mewn gwyliau amrywiol gan gynnwys Tafwyl, Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Ar fore Llun 14 Medi fe gynhelir gweithdy Bardd Plant Cymru swyddogol yn Ysgol Bro Edern ble caiff yr awenau eu trosglwyddo o’r naill fardd i’r llall. Yn ogystal, dyma gyfle i griw o blant gael blas ar farddoni, rapio a chwarae â geiriau gydag Aneirin ac Anni.

Dywedodd Anni Llŷn: “Dwi’n gobeithio nad trosglwyddo’r awenau yn unig y bydd Aneirin, ond trosglwyddo’r awen hefyd!”

Dyma fydd y gweithdy olaf i’r ddau fardd ei gynnal ar y cyd a bydd Aneirin yn cyflwyno cerdd gyfarch i Anni i ddymuno yn dda iddi yn ei rôl newydd.

Cynllun ar y cyd yw Bardd Plant Cymru rhwng Llenyddiaeth Cymru, Yr Urdd, S4C,

Cyngor Llyfrau Cymru ac Uned y Gymraeg yn y Gymuned, Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun neu i fynegi diddordeb mewn cynnal
gweithdy Bardd Plant Cymru yn eich ysgol, ewch i’r wefan www.barddplant.cymru
neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
post@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top