Unllais Dyffryn Nantlle

in Bardd with No Comments

Fore Iau (19/03/15) ces y pleser o alw yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle i weithio gyda blwyddyn 7. Bu i’n llwybrau groesi o’r blaen, gyda rhai ohonyn nhw o leiaf, yn sgil ymweliad ag Ysgol Gynradd Brynaerau ym Mhont Llyfni. Braf iawn oedd gweld fod eu Cymreictod yn ffynnu a bod y criw i gyd yn mynd o gwmpas eu pethau yn uniaith Gymraeg.

Wedi ymarferion odli a chyflythrennu, cafodd y criw eu taflu mewn i’r pen dwfn gyda chyfarwyddyd i fynd ati i ffurfio grwpiau rap a sgwennu geiriau yn barod i’w perfformio mewn dim o amser. Cafwyd perfformiadau hyderus gan nifer a sawl llinell ffraeth. Bu i un disgybl dorri ei choes (nid wrth farddoni!) a bu iddi hi fod yn ddyfeisgar a defnyddio ei ffyn baglau i bastynnu curiad yn gyfeiliant i rap ei grŵp.

Diolch i’r ysgol am y croeso ac am lonni calon dyn o ran Cymreictod y disgyblion, ac felly yn ehangach, yr ardal.

top