Yn niwylliant Llanelli

in Bardd with No Comments

Fore ddoe(17/03/15) Ysgol y Strade oedd pen y daith i’r clerwr hwn. Cyrhaeddais yno mewn cwrwgl, a syrthio yn bendramwnwgl i afon o wybodaeth Gwgl! Wel, o leia dyna sut aeth hi ar ddechrau rap byrfyfyr a greais o eiriau a ddewisiwyd gan ddisgyblion blwyddyn 7. Roedd yr awr yng nghmwni’r dosbarth yn llawn o hwyl wrth i’r criw fynd o odli, i gyflythrennu i greu pennill bachog am bethau bychain Dewi Sant a fydd yn mynd mewn i gerdd Fawr y Pethau Bychain.(cofiwch gyfrannu i honno cyn Mai y 5ed).

Treuliais hefyd awr yng nghwmni disgybl o’r chweched sydd wedi bod yn dysgu ei hunan i gynganeddu ers mis Medi diwethaf. Mae Matthew Tucker yn dangos mwy na dim ond addewid, mae e eisioes yn sgwennu awdlau a cherddi caeth ar amrywiaeth o fesurau sy’n dangos meddwl mawr a gallu i gyffwrdd รข’r galon. Pleser felly oedd rhannu cyfrinachau’r gynghanedd gyda fe i’w alluogi i fynegi ei hun hyd orau ei allu. Cadwch lygad ar y bardd hwn, mi fydd yn enw cenedlaethol o fewn y degawd nesaf!


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top