Ysgol Bro Tegid, Ysgol Llangwm a Glan-llyn

in Bardd with No Comments

Roedd 17 Hydref yn ddiwrnod prysur iawn, iawn. Ac yn un llawn hwyl, diolch i’r drefn!

Codi am 6 y bore yn gyntaf er mwyn teithio’r holl ffordd o Aberystwyth i’r Bala, ac i Ysgol Bro Tegid. Fe ges i baned cynnes o de a chroeso cynhesach gan y plant. Roedden nhw am greu pennill gyda’n gilydd am … adar. Roeddwn i ar ben fy nigon, oherwydd dwi wrth fy modd gydag adar, o’r eryr mawr ysglyfaethus i’r titw bach pitw. Dyma restr o’r adar yr oedd y plant yn eu hoffi –

20121031-170813.jpg

Fe fedrwch chi weld, mae’n siŵr, pa aderyn bach ciwt y dewisodd y plant i’w roi yn y pennill –

20121031-170923.jpg

Yna fe es i ymlaen i Ysgol Llangwm. Hon oedd yr ysgol leiaf yr ydw i wedi ymweld â hi hyd yn hyn, ond roedd y croeso’n fawr iawn! Ces i a’r plant lawer o hwyl yn creu penillion newydd, ac fe ges i gyfle hefyd i ddweud helô wrth y plant iau ac i ddarllen cerddi gyda nhw. Ac fe ges i glywed eu cerddi nhw – beirdd bach bob un!

Gyda’r nos fe es i’n ôl i’r Bala ac i Wersyll yr Urdd yng Nglan-llyn. Roedd disgyblion o flwyddyn 8 a’r chweched yn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan, yn aros yno. Roedd angen help arnyn nhw i greu cerdd am Gymru i’w rhoi ar wal graffiti neu furlun yn yr ysgol. Fe ofynnes i iddyn nhw i ddychmygu bod Owain Glyndŵr ei hun wedi cerdded i mewn i’r ystafell! Beth fydden nhw, tybed, yn ei ofyn i Owain? Dyma’r ateb –

Shwdi Owain?!

Ble est di Owain? Ble fuest ti’n cuddio?
Wyt ti ’di anghofio am wlad dy dadau?
Am ein hen iaith unigryw, sy dal yn fyw,
Am raglen Cyw, am yr hen fynyddau?
Am gawl a thraddodiad, Jamie a Shane,
Am bice ma’n ffein, am eisteddfodau?
Am adfeilion byw dan ddŵr Tryweryn,
Am gampau Llywelyn a’r hen, hen frwydrau?
Am Gwynfor Evans, Duffy, T Llew,
Gwleidyddion go lew a llu o areithiau?

Wyt ti’n gwybod fod ym Mae Caerdydd
Senedd rydd i gryfhau ein hunaniaeth,
A phrifysgolion yn y gogledd a’r de
Mewn llawer lle dan reol llywodraeth?
A rhai o hyd yn credu mewn deddfau
I roi i ninnau ein hannibyniaeth,
Yma yng ngwlad yr hen byllau glo,
Hen frethyn, hen fro a hen, hen hiraeth?

A ddoi di, Owain, gyda ni i frwydro?
Nid er mwyn ffrwydro ac ymosod
Gyda bwa a saeth a chleddyf miniog,
Ond angerdd bywiog yn erbyn Prydeindod.

Tyrd i Fro Pedr i brofi’r hyder
Ac yna’r balchder chwyldroadol,
A fo ben bid bont, ar lannau Teifi,
A’n gwaed yn berwi – ni yw’r dyfodol.

A dyma lun o’r wal graffiti/murlun y bu’r disgyblion yn ei greu –

20121031-172337.jpg

Llongyfarchiadau hefyd i griw’r chweched a fu’n cadw trefn!

20121031-172509.jpg

A dyna ddiweddglo gwych i ddiwrnod hir a chyffrous iawn!


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top