Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Llansannan ac Ysgol Emmanuel

in Bardd with No Comments

Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Llansannan ac Ysgol Emmanuel

(English summary below).

Ar yr ail o Fai, gyda’r haul yn tywynnu dros Faelor Gymraeg, fe deithiais i Ysgol Bryn Tabor yng Nghoed-poeth ger Wrecsam. Roedd y tywydd yn wahanol iawn i’r tro diwethaf imi ymweld â’r ysgol ar daith S4C y llynedd, pan fu’n rhaid imi redeg drwy’r glaw mawr o’r car i fynedfa’r ysgol!

Roedd croeso plant blwyddyn chwech yr un mor gynnes â’r heulwen (neu mor boeth â Choed-poeth!), a phob un yn awyddus i ddweud ei ddweud am ei ysgol hyfryd. Fe glywais i sôn am yr hen weithfeydd dur lleol, y faner werdd a enillodd yr ysgol a’r ffaith mai Ysgol Bryn Tabor oedd Ysgol y Dydd y diwrnod hwnnw ar orsaf radio Heart FM.

Dyma gerdd y dosbarth i’w hysgol nhw:

Ysgol Bryn Tabor ydyn ni,
Ysgol canu a dawnsio, hwyl a sbri,
Ysgol o ffrindiau, pawb yn rhannu,
Ac o athrawon cŵl yn dysgu,
Ysgol werdd ac Ysgol y Dydd
Ar Heart FM (fydd yn mynd i Gaerdydd),
Ysgol las ac ysgol y ddraig –
O! Ry’n ni’n hapus i siarad Cymraeg!

20130502-134133.jpg

Y noson honno fe arhosais i efo Nain ym Mhrestatyn, lle cefais i swper o fri a chrymbl afal a chwstard i bwdin! Y bore wedyn fe deithiais drwy Abergele a Llanfair Talhaearn i bentref bach Llansannan. Doeddwn i erioed wedi bod yno o’r blaen, ond roeddwn i wedi clywed am Lansannan droeon gan fod mam Nain, fy hen-nain i, wedi ei magu ar ffarm Mostyn ger y pentref.

Fe gefais i fore wrth fy modd yng nghwmni plant yr ysgol, a fu’n brysur iawn yn rhoi gwybod imi am hanes Llansannan a’u hoff lefydd nhw yn y pentref – yr afonydd, y siop a cherflun y ferch fach sy’n eistedd ar gofgolofn enwogion yr ardal yn y sgwâr. Dyma eu cerdd feistrolgar nhw i Lansannan:

Hwn yw pentref gwych Sant Sannan
Lle mae’r Llew Coch a gweithdy Dylan,
Mae dwy afon, Aled a Chreiniog,
Siop Llan, cae chwarae a pharc ardderchog,
Y ferch fach garreg â’r llygaid pŵl,
Llond lle o bobl glên ac ysgol cŵl.

20130505-133824.jpg

Yna yn y prynhawn fe deithiais i’n ôl i’r gogledd tua’r môr ac i Ryl, er mwyn ymweld ag Ysgol Emmanuel yn y dref. Roedd y plant bywiog yn gyfeillgar iawn ac yn hoff o wrando ar gerddi yn Gymraeg ac yn Saesneg. Er nad oeddyn nhw’n medru siarad Cymraeg yn rhugl, roeddyn nhw’n gyfarwydd â nifer o eiriau Cymraeg – ac fe ddysgon nhw fod y gair ‘bard’ yn Saesneg wedi dod o’r gair Cymraeg ‘bardd’ (gan fod cymaint o feirdd yng Nghymru, mwn!). Gelli di ddarllen cerdd y plant i’w hysgol nhw ar waelod y ddalen hon.

20130505-135416.jpg

At the beginning of May I visited three great schools in north east Wales. The first was in Coed-poeth near Wrexham, where I got a warm welcome from the children of Ysgol Bryn Tabor, and the second was Ysgol Llansannan near Denbigh, where the children were also wonderfully welcoming. Both sets of children wrote lovely poems in Welsh about their school (which you can read above), and so did the children in the third school I visited – Ysgol Emmanuel in Rhyl.

The lively children were very friendly and loved listening to poems both in Welsh and English. We learned that the English word ‘bard’, which is another name for a poet, comes from the Welsh word ‘bardd’ (probably because there are so many poets in Wales!). Here is a wonderful poem that the children wrote for their school:

This is my brilliant school,
It is outstandingly cool,
We have a forest that is green
And our classroom’s incredibly clean,
You can find it by the sea,
It’s so lovely, I’m sure you’ll agree,
You’ll never feel sadly
Once you’ve joined our family.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top