Ysgol Brynaerau ac Ysgol Maesincla

in Bardd with No Comments

Ysgol Brynaerau ac Ysgol Maesincla

Ddechrau Ebrill fe es i am sgowt i Wynedd, gan ymweld â channoedd o blant a phedair ysgol yno. Y stop cyntaf oedd Prifysgol Bangor, lle treuliais i lond bore a phrynhawn yng nghwmni torfeydd o blant y fro fel rhan o Daith y Sgriblwyr (Gŵyl y Gelli).

Yna drannoeth fe deithiais i Bontllyfni, i’r gorllewin o Gaernarfon, ac i Ysgol Brynaerau. Roedd y plant yno wrth eu bodd yn sôn wrtha’i am eu hardal nhw – am Bont y Cim dros afon Llyfni, am Faen Dylan wrth y môr a hyd yn oed am dŷ Penlan yn y pentref, sy’n medru siarad ar ôl iddi droi’n hanner nos!

Lluniodd y plant gerddi hyfryd am eu hoff bethau nhw am yr ardal. Dyma gerdd fach a luniodd pawb gyda’i gilydd:

Ein Bro Hardd Ni

Rhwng Pont y Cim dros afon Llyfni
A hen dai’r Celtiaid yn Nhre’r Ceiri
Mae’n bro hardd ni, bro wych Maen Dylan
A’r tŷ sy’n siarad, wir yr, ym Mhenlan!

20130414-170536.jpg

Yn y prynhawn fe deithiais i’n ôl i dref Caernarfon er mwyn ymweld â phlant direidus Ysgol Maesincla. Ffilmiau oedd thema eu cerddi bach nhw, o King Kong i Mean Girls! Dyma gerdd ddigri a luniodd y dosbarth am y profiad rhyfedd o fwyta popcorn mewn sinema dywyll:

Mynd i mewn yn teimlo’n hapus
Efo llond bun o bopcorn blasus,
Dwad allan efo darnau
Popcorn yn fy ngwallt a’m sanau!

20130414-171432.jpg

I ddarllen am y ddwy ysgol arall yr ymwelais i â nhw, cliciwch fan hyn.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top