Ysgol Cynwyd Sant ac Ysgol Gymraeg Llundain

in Bardd with No Comments

Ysgol Cynwyd Sant ac Ysgol Gymraeg Llundain

Dydw i ddim yn meddwl imi erioed fod mor brysur fel y Bardd Plant ag oeddwn i ganol Mai – dwy ysgol fawr yn y Cymoedd, dwy ysgol arall gyfagos, dwy ysgol yng Nghaerdydd a dwy arall yn yr ardal! Yna, i ddod â’r ymweliadau yn y de ddwyrain i ben yn dwt, dyma fi’n ymweld ag ysgol hyfryd ym Maesteg – Ysgol Cynwyd Sant.

Mae’r ysgol yn sefyll ar fryn uchel sy’n edrych mas dros Faesteg a’r bryniau ar yr ochr draw i’r dyffryn. Fe ges i gwmni blwyddyn chwech am y bore, criw cyfeillgar iawn o blant a luniodd gerdd arbennig iawn am eu hysgol nhw:

Ni yw teulu, ni yw plant,
Clyfar Ysgol Cynwyd Sant,
Ein hoff, hoff beth ni yw dysgu –
Ni fan hyn yw’r lle i gysgu!

Awn i gystadlu a chael hwyl
Ddydd Llun a dydd Mawrth yn yr ŵyl,
Ar grys yr ysgol mae croes y Celt,
Uwchben Maesteg mae golygfa bert.

A welsoch chithau ein bathodyn
Crwn a llachar gwyrdd a melyn?
Yn ei ganol mae ‘na ddeilen
Hyfryd iawn o’r goeden dderwen.

Dewch i’n gweld ni i gyd a’n ffrindiau –
Heb anghofio’r Eliffant Rheolau!
Chwarae, darllen, gwneud ein gwaith,
Ac yn fwyaf pwysig – siarad yr iaith.

20130516-195412.jpg

Cyn imi adael Ysgol Cynwyd Sant fe gefais i gyfle i gwrdd â llawer iawn o blant eraill yr ysgol yn y neuadd. Roedd eu cwestiynau’n arbennig a’u sgiliau gwrando’n benigamp! Diolch yn fawr iddyn nhw i gyd am eu cwmni.

Yna’r diwrnod wedyn fe ddaliais drên cynnar iawn o Gaerfyddin er mwyn dechrau taith arbennig iawn. Dyma lun o afon Tywi a dynnais ar fy ffôn am 7.20 y bore, pan oedd yr haul yn tywynnu ar y dŵr dan Bont Lesneven:

20130516-200137.jpg

Teithiais ar y trên am bum awr yr holl ffordd i Lundain, gan ddal trên Underground wedyn i Stonebridge, cyn cerdded draw i’r unig ysgol Gymraeg yn y ddinas – Ysgol Gymraeg Llundain. Roedd y plant i gyd yn hoffus iawn ac roedd yn dda iawn gen i eu gweld nhw’n gwenu ar ôl teithio mor hir.

Roedd y plant yn llawn syniadau hefyd ac yn awyddus i sôn am eu hysgol. Bydd bathodyn yr ysgol, sy ar hyn o bryd yn dangos llun o ddraig goch wrth ei desg, yn cael ei gweddnewid yn fuan yn llun o genhinen Bedr mewn patrwm Celtaidd. Dyma gerdd hyfryd a greodd y plant gyda’i gilydd:

Yn ein hysgol fach ni mewn dinas fawr,
Dysgwn rywbeth newydd bob un awr,
Yma yn Stonebridge yng ngolwg bwa Wembley,
Gweithiwn bob dydd fel y ddraig goch yn dysgu,
A chyn hir bydd ein cennin Pedr yn blodeuo
Wrth i’n teulu bach ni ddisgleirio.

20130516-201112.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top