Ysgol Gymraeg Bro Allta

in Beirdd Bach Uncategorized with No Comments

Mae plant blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gymraeg Bro Allta wedi bod yn ysgrifennu cerddi ar thema y gofod ac am bethau amrywiol eraill. Gallwch ddarllen y cerddi isod, neu glicio yma i ymweld â’r wefan i weld y cerddi gyda chefndiroedd a lluniau lliwgar.

Anifeiliaid

Siwmper blewog llawn lliw,
Hofrenydd yn glanio yn ei geg.
Mynydd enfawr yn carlamu’n gyflym,
Fel roced yn saethu.
Arth mawr ofnus yw’r ceffyl.

Olwyn cathryn sy’n mynd rownd a rownd,
Neidr yn osgoi ysglafaethwyr yn yr anialwch.
Glaswellt pigog , gwyrdd,gwlyb,
Fel deilen llawn patrymau.
Tedi enfawr yw’r ci.

Lleuad llwyd llawn dŵr,
Clust cyfandir De America.
Pwysau cryf a thew,
Fel lori ar heol brysur.
Cerrig anferth yw’r eliffant.

Gan Lauren a Bethan


Y Cwmwl

Bywyd y cwmwl,blaced mawr gwyn
sefyll yn yr awyr,llon ac yn aros.
Pel fawr o gotwm yn cerdded wedi diflasu,
Sŵ o anifeiliaid yn llusgo drwy’r awyr yn wallgog.

Edrych lawr yn hapusrwydd o lawenydd,
Wrth weld y gath yn bownsio rownd y trompolin o gotwm cryf,
mae cymylau yn flanced gynnes i’r nefoedd.

Gan Bronwen Cruddas a Katie Hill


Y Gofod

Angylion yn canu tra bod yn cwmpo or nefoedd,
Draenen bigog sydd yn llosgu’r plannedau.
Enfys o dan sydd yn eich dallu,
Brawd barus boslyd yw’r haul.

Balwnau hilliwm yn arnofio yn yr awyr,
Bwmerang sy’n hedfan nol bob tro.
Marblis mawr sydd yn chwarae gemau,
Peli bowlio yw’r plannedau.

Pelen disgo yn disgleirio,
Gliter yn cwmpo o bob man!
Dwy fil o 20c yn yr awyr,
Morgrug yn cerdded mewn trefn yw’r ser.

Môr gwyllt sy’n splasio ei liwiau,
Ogof dywyll fydd neb yn ei weld.
Atmosffer llawn cyfrifoldebau,
Saffir amhrisiadwy yw’r gofod.

Peli eira brwnt rhyfeddol,
Clistiau eliffant yw’r comedau.

Mae’r gofod yn lle llawn rhyfeddodau.

Gan Alex Morgan, Sophie Shaw a Sophie Morgan


Y Sinema

Yn y sinema fawr heddi,
Mae merch bach o’r enw Ellie,
Bwyta cornpop blasus gyda syrup,
Mae pawb yma yn dod o Ewrop.

Roedd y sgrin mor enfawr a eliffant,
Mae pawb yn cyfri lan i gant,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100
Ohhh mae’r ffilm yn dechrau nawr!

Mae’r sinema yn dawel iawn,
Ond mae’r cadeiriau yn addas i bobl bach.
Maen nhw’n fwmplyd ac yn anghfforddus fel gwrach.
Dyna yw y sinema!

Gan Jack Watson

 

Pêl Rhwyd

Maes Awyr yn aros,
Storm yn bwrw,
Twll du yn llyncu,
A’r byd yn troelli,
Eryr yn hofran,
Tylluan yn canu,
Llew yn gwylltio,
Buddigoliaeth i Fro Allta!

Gan Eleri a Katie

 

Yr Ysgol

Mae athro yn gawr yn edrych am fwyd,
Dosbarth yn jyngl enfawr,
Yr iard yn faes parcio a’r plant yn geir ,
Athro yn goed yn edrych atom ni fel llew yn barod i ladd,

Mae’r dosbath yn dwnel ddi ddiwedd,
Llew o athro yn redeg yn gyfym wrth ei alw
Yr ysgol yn garchar yn cadw’r plant i mewn ,
Dosbath yn barc yn llawn o anifeiliaid gwyllt,
Bleiddiau o athrawon .

Gan Rhianwen Taylor


Y Gofod

Pêl bowlio yn y gofod
Yn disgleirio uwch ein penau ni,
Cartref angylion prydferth y bydysawd
Yn hedfan fry yw yr haul.

Mae Sadwrn yn ffrisbi heb rheolaeth
Ac Iau yw’r sebra lliwgar,
Pliwto yw y môroedd glas
A rŵbi coch yw Mercher.

Bwled yw’r seren wîb
Syn gwthio trwy’r gofod,
Mae sêr yn disgleirio
Mewn siop gemwaith enfawr.

Pin bowlio yw’r comed Borrelly
Yn nofio trwy’r gofod yn symffoni o liw,
Mae’r comedau yn rocedi gwyllt
Sydd Yn dod tuag atom ni.

Gan Adam M a Philip J


O Dan Y Môr

Peniau uwcholeuo yn siop di-symud lliwgar,
Camelion llachar yn newid ei liw.
Maes chwarae prysur, neuadd tawel,
Fel gorsaf parcio.
Enfys llawn hwyl yw’r cwrel.

Fflamau cynnes ar noson tân gwyllt,
Goleadau traffig yn llachar drwy’r dydd.
Dillad lliwgar yn rhannu ei ffasiwn,
Fel torch fflachio.
Moduron chwim yw’r pysgod.

Glaswellt yn chwythu yn y gwynt,
Tentaclau yn dawnsio ar octopws.
Banner yn chwifio ,
Fel machlud haul.
Cwningen yn bownsio yw’r tonau.

Lafa yn llifo yng nghraidd llosgfynydd,
Babi heddychlon yn cysgu.
Diemwnt yn sgleinio,
Fel seren yn y nen.
Dinas cosmepolitan prysur yw’r môr.

 

Heol Sardis

Mae Heol Sardis yn jyngl gwyllt,
Sydd yn hoffi bwyta ddioddefwyr newydd bob wythnos.
Mae’r bobl yn mynd yn fwystfilaidd wrth i’r
crysau dduon groesi’r trysor hud.
Mae’r asgellwyr yn sebras cyflym, sydd yn dwli gwneud hwyl
o’i gwyrthgwnebwyr anlwcus.

Mae’r dorf yn darw enfawr sydd yn dwli
bod yr unfed a’r bymtheg dyn.
Mae’r tîm yn jet awyren sy’n gadael
amddiffynwyr yn eu hunfan

Dw i’n gwybod bod Heol Sardis yn stadiwm gwych ond…
Byddwch yn ymwybodol…
Mae y dynion mewn du ar eich holau!!!!

Gan Rhys Williams


Y Velodrome

Pringl blasus yn llawn llenwad,
Afon o hyder yn llifo i mewn,
Gwelltyn pwerus sy’n sugno sŵn,
Morfil enfawr sy’n bwyta pobeth yn ei le.
Tarw béserc mewn siop llestri,
Jyngl gwyllt o gefnogwr.

A dyma Syr Chris Hoy yn gwibio fel mellten,
A’i gluniau roced yn rasio lawr yr asgell,
Helmedau fel con hufen iâ,
Eryr ysglafaethus yn cario beiciau GB i ffwrdd.

Mae’r tim yn fwled angheuol, sy’n teithio drwy’r calonnau
Awstralia a’u suddo fel y Titanic,
Mae’r dorf yn ffrwydro!
Llosgfynydd o lawenydd,hapusrwydd a rhyddhad!
Mae nhw wedi ennill!

Gan Ben Reynolds

 

Y Gofod

Deimwnt aur mewn siop gemwaith enfawr,
Bwlb llachar i oleuo’r ‘stafell dywyll.
Ffigar-et o dân yn llithro ar yr arwyneb,
Fel carreg ar afon.
Trysor dirgel yw’r haul.

Ffrisbi chwim yn hedfan drwy’r awyr,
Balwn hadgraith yn troelli rownd a rownd.
Cryno ddisg sgleiniog yn gwybio,
Fel soser hydegog.
Marblis mawreddog yw’r planedau.

Llygaid yn syllu drwy’r amser,
Rhosyn coch yn edmygu ei hun.
Gliter sgleiniog yn hofran drwy’r awyr,
Fel saffir glas.
Pel disco yw’r ser.

Ysbryd arswydus sydd yn cropian o gwmpas,
Cramwythen llwchlyd yn barod i gael ei bwyta.
Pel bowlio enfawr yn teithio lawr yr ystlys,
Fel roced yn saethu.
Spwng caled yw’r Lleuad.

Gan Molly, Bethan a Lauren

 

Yr Enillydd

Jessica Eniss yw mellten yr eiliad yma,
Eliffant bach yn neidio’r clwydi,
Sŵn y teirw yn gwylltio!
Symudiadau gwych sydd gan y marchog yma.
Iechyd da sydd gan y ferch sydd mor ifanc,
Coch o ddraig Cymru, glas o’r môr llawn saffir, gwyn o’r eira ffres.
A beth am weld yr enillydd loteri ei hun…?

Enfys o fedalau ydy hi…
Nawr ymddangosir yr uwch-arwr,
Nefi wen! Jwngl llawn anifeiliaid gwyllt!
I’r trac rhedeg nawr Jess,
Syllodd pawb arni pan croesoedd y linell!

Gan Sophie Shaw a Sophie Morgan


Y Gofod

Mae’r haul yn ysglyfaeth ar yr planedau,
Yn cadw y gofod yn fyw,
Seren wen yn syllu yn yr awyr,
Planedau yn ymuno yn un.

Llosgfynnydd yn ffrwydro yn yr awyr,
Llwch yn teithio drwy’r gofod
Yn dawnsio gyda’r planedau enfawr,
Bydysawd eithafol a lliwgar iawn.

Angel melyn yw’r haul,
Yn tynnu y planedau i mewn
Seren yn rasio fel ‘UFO’,
A’r llwybr llaethog yn yr nen.

Ffrindau da yw’r planedau,
Yn chwarae gyda’u gillydd,
Seren yn disgleirio fel gemwaith,
Yn rhoi llwyth o olau ir nen.

Gan Jessica James

 

Y Gofod

Mor o dywyllwch yw’r gofod,
Tyndra enfawr yn barod i ffrwydro,
Ceg bwystfil di-ddiwedd,
Bowlen anhygoel llawn granfwyd,
Marblis ysblenydd ar y gorwel,
Cae mawr o ddisgyblion yw’r ser,
A’r bydysawd yw ei athro.

Nofiwr yng nghystadleuaeth y pili pala yw’r haul
Wrth ffrwydro yn symffoni o wres,
Twmpath o lwyd yw’r lleuad,
Yn ddanteithion o gaws blasus,
Ffrisbi enfawr yw’r seren wib
Morgrug man yn casglu lluwchion.

Ci anwes yw’r planedau,
Yn trio dal cynffon ei hun,
Tad i’r Ddaear yw Jupiter,
Yn dyfalbarhau i’w amddiffyn.
Rhuddem anhygoel yw’r haul
Yn sgleinio fel bwlb mewn ‘stafell dywyll.

Pabi yw Mawrth,
Yn goch gyda gwaed yr Haul.
Nyth ysglyfaeth yw’r atmosffer,
Yn lladd unrhywbeth sydd yn meiddio ei groesi!

Ond mae’r gofod dal yn edrych am ei ddioddefwr nesaf…

Gan Ben Reynolds

 

Y Gofod

Mae’r haul yn angel anferthol,
mae’n ffrio’n dreisgar
Ac yn arllwys mas yn sudd oren blasus!

Mae’r ser yn forgrug man sy’n disglerio’n wyllt,
Maen nhw’n gae mawr o ddisgyblion brwdfrydig
Sy’n joio sefyll allan yn enfus o oren.

Mae planedau yn dwmpathau o liwiau gwahanol,
Sy’n gwarchod eu gilydd fel teulu o chwilod,
Maen nhw’n farblis,moethus,mawr
Sydd fel troellwr ceiniogau mewn archfarchnad.

Mae’r atmosffer yn dyndra anhygoel,
Sydd yn sŵ gwyllt o gyffro,
Mae e yn nyth ysglyfaeth tywyll, tywyll,
Sy’n edrych am ddioddefwr newydd.

Mae’r gofod yn bopeth ac yn ddim,
Ceg bwystfil,Tren di-ddiwedd, gwactod
Dim symud, dim crwydro, dim holi
Mae’n atsain y geiriau
“Byddaf yma am BYTH!!!”

Gan Rhys Williams.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top