Ysgol Gynradd Llandysul ac Ysgol Bro Myrddin

in Bardd with No Comments

Yr ysgol gyntaf imi ymweld â hi yn 2013 oedd Ysgol Gynradd Llandysul, a hynny ddechrau Ionawr. Roedd hi’n fore rhewllyd iawn wrth imi yrru’n gynnar o Aberystwyth i’r de, ac roedd hi’n dda gen i gael paned gynnes yn fuan wedi cyrraedd yr ysgol.

Roedd y plant yn gyfeillgar iawn ac yn llawn syniadau. Fe greodd y dosbarth gerdd fach dda iawn gyda’i gilydd am eu hysgol, gan sôn am yr hyn a oedd yn ei gwneud yn wahanol i ysgolion eraill.

Un peth unigryw iawn am Ysgol Llandysul yw’r ffaith fod ganddi ei gorsaf radio ei hun! Ie, gorsaf radio, gyda stiwdio arbennig yn yr ysgol, sy’n darlledu gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol a thu hwnt. Fe ges i’r fraint o gael fy nghyfweld gan rai o’r plant wrth recordio rhaglen fer a fyddai’n cael ei darlledu ar y radio’n nes ymlaen yn y dydd.

Yn y prynhawn fe drafaeliais ymhellach i’r de er mwyn ymweld ag Ysgol Bro Myrddin. Roedd yr ymweliad yn arbennig iawn i mi gan fy mod yn un o gyn-ddisgyblion yr ysgol!

Rhaid imi gyfaddef ei bod hi’n brofiad rhyfedd iawn dychwelyd i’r ysgol ar gyrion Caerfyrddin wedi cymaint o flynyddoedd. Roedd yr adeilad a’r ystafelloedd yn llawer llai nag yr o’n i’n ei gofio, a’r athrawon yn gleniach o lawer … na, a dweud y gwir, y fi sy’n llawer callach nawr nag yr o’n i pan o’n i’n ddisgybl!

Fe ges i groeso hyfryd a chyfle i gydweithio gyda dosbarth da o blant blwyddyn 7. Dyma gerdd fer a ysgrifennodd y criw i’w hysgol:

Croeso i chi i Ysgol Bro Myrddin,
Lle inni chwarae, lle i wneud gwaith,
A lle rhown ddiolch i’r hen ddewin
Am hen ysgol Gymraeg ei hiaith.

20130302-154450.jpg

Mae mwy o gerddi gan y disgyblion i’w gweld fan hyn.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top