Ysgol Khastagir, Bangladesh

in Bardd with No Comments

Er nad yw’n rhan swyddogol o fy ngwaith i fel y Bardd Plant, fe hoffwn i sôn am ysgol yr es i ymweld â hi rai wythnosau’n ôl.

Ar 13 Tachwedd fe ddechreuais i ar daith hir, hir iawn o Aberystwyth i Fangladesh – gan ddefnyddio trenau, awyrenau a thacsis o bob math ar daith dros ugain awr! Mae Bangladesh yn wlad sy’r drws nesaf i India. Dyma fap o Bangladesh a’r gwledydd sy o’i chwmpas hi (Bangladesh yw’r wlad mewn lliw oren):

20121129-150012.jpg

Ochr yn ochr ag India, mae Bangladesh yn wlad fach, ond mae hi’n fawr iawn mewn cymhariaeth â Chymru. Mae dros 161 miliwn o bobl yn byw yno – dim ond dros dair miliwn o bobl sy’n byw yng Nghymru gyfan! Ond mae Bangladesh yn debyg i Gymru hefyd, oherwydd mae ganddi ei hiaith ei hun, sef Bangla.

Fe es i i Bangladesh er mwyn cymryd rhan mewn gŵyl lenyddol arbennig ym mhrifddinas y wlad, Dhaka. Enw’r ŵyl yw Hay Festival Dhaka, ac mae’n cael ei threfnu gan yr un bobl sy’n trefnu Gŵyl y Gelli yma yng Nghymru bob blwyddyn.

20121129-155032.jpg

Fe arhosais i ym Mangladesh wedi i’r ŵyl ddod i ben er mwyn teithio i Chittagong, ail ddinas fwyaf y wlad. Roedd y British Council wedi gofyn imi ddarllen cerddi gyda Gillian Clarke (Bardd Cenedlaethol Cymru) ac yna i ymweld ag ysgol yn Chittagong.

20121129-155125.jpg

Enw’r ysgol yw Ysgol Khastagir. Roedd disgyblion o bedair ysgol wedi ymuno gyda disgyblion o’r ysgol honno er mwyn cael gweithdy barddoniaeth gen i. Roeddwn i ddim yn hollol siŵr beth i’w ddisgwyl ar y dechrau, ond sylwais i’n fuan eu bod nhw’n debyg iawn, iawn i blant Cymru – yn gyfeillgar, yn glên, yn ddireidus ac yn llawn dychymyg!

20121129-155501.jpg

Roedden nhw wrth eu bodd yn clywed am Gymru ac am yr iaith Gymraeg. Fe soniais i wrthyn nhw am ‘ddyfalu’ – hen grefft y beirdd o ddisgrifio rhywbeth heb ei enwi – ac fe gyfansoddodd pob un ohonyn nhw gerddi gwych yn llawn dyfalu. Cerddi am goed mawr, am ddiferion bach o wlith, am freuddwydion ac am amser!

Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion am eu cwmni, ac i Nahin ac Afroza o’r British Council hefyd am eu cyfeillgarwch.

20121129-154857.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top