Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

in Bardd with No Comments

Ar ôl imi ddychwelyd o daith gyffrous iawn i Fangladesh, fe arhosais i efo fy mrawd, Garmon, yn ei fflat yng Nghroesoswallt. Wedi teithio dros ddeuddeg awr ar awyrennau ac ar drenau di-ri, ro’n i wrth fy modd yn cysgu’n drwm yn ei wely sbâr!

Ddeuddydd yn ddiweddarach ro’n i’n ôl ar y lôn. Taith fer oedd hi y tro hwnnw, dros y ffin o Groesoswallt i Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, sy ychydig i’r de o Ruthun. Wedi clywed cymaint o wahanol ieithoedd wrth deithio dramor, ro’n i ar ben fy nigon yn clywed Cymraeg ar enau’r plant, a’r Gymraeg yn ddychmygus iawn hefyd! Mae rhai ysgolion weithiau’n dewis ysgrifennu cerdd am Gymru, am yr iaith neu am eu hysgol nhw, ond roedd plant Ysgol Llanfair DC eisiau ysgrifennu cerdd am … yr Eliffant Pinc! A does dim byd o’i le o gwbl ar ysgrifennu cerddi doniol fel hon weithiau:

Gwichian tawel iawn a glywais,
Clustiau mawr iawn pinc a welais,
Trwnc hir budur, wyneb bach clên …
Mae’r eliffant pinc yn codi gwên!

20130102-162037.jpg

Ac fel mae’n digwydd, rai dyddiau’n ddiweddarach fe welais i’r eliffant pinc yn eistedd yn hapus iawn ar gownter siop ym Eifionydd! Felly fe dynnais i lun ohono:

20130102-162237.jpg

Fe ysgrifennodd plant Ysgol Llanfair DC gerddi gwych eu hunain am anifeiliaid a phethau anhygoel eraill, fel y cangarŵ glas a’r mochyn melyn, cyn imi orfod parhau ar fy nhaith.

Wrth wrando ar y radio yn y bore, fe glywais i fod tywydd garw iawn ar ei ffordd i Gymru y diwrnod hwnnw. Roedd y swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ac, wir i chi, fe waethygodd y tywydd yn drybeilig ar ôl imi adael Dyffryn Clwyd. Anelais i drwyn y car i Gaernarfon, oherwydd ro’n i wedi cael cynnig llety yno gan fy ffrind, Iwan Rhys, sy hefyd yn fardd. Disgynnodd y glaw yn drymach ac yn drymach wrth imi yrru drwy Fetws-y-coed ac yna drwy Ddyffryn Mymbyr, heibio Gwesty Pen-y-gwryd ac yna i lawr drwy’r bwlch i Lanberis. Dyma lun o’r dŵr mawr yn gorlifio’r lôn o dan fynydd y Grib Goch.

20130102-163328.jpg

Roedd y dyfroedd yn llifo i lawr ochrau’r mynyddoedd fel gwythiennau mawr gwyn. Fe yrrais i’n ofalus iawn drwy lawer pwll ar y lôn, lawr drwy Lanberis a Llanrug a chyrraedd Caernarfon yn ddiogel. Ro’n i’n lwcus fy mod i wedi gyrru drwy Lanberis tuag amser cinio, oherwydd roedd y pentref dan ddŵr yn llwyr rai oriau’n ddiweddarach! A minnau wedi teithio i Fangladesh – gwlad sy’n aml yn dioddef yn enbyd gan lifogydd mawr – heb weld yr un diferyn o law, roedd hi’n brofiad rhyfedd iawn gweld cymaint o lifeiriant yng Nghymru fach!


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top