Ysgol Llanilar

in Bardd with No Comments

Ysgol Llanilar

Wedi ymweld â dros gant o ysgolion ar draws Cymru a thu hwnt, ar fore dydd Mawrth 21 Mai fe ymwelais i â’r ysgol olaf – Ysgol Llanilar ar gyrion Aberystwyth. Ar ôl wylo’n hir dros frecwast, llyncais lond bowlen o Weetabix a banana a gyrrais draw i’r pentref bach yn drwm fy nghalon … ond roedd gwên ar wyneb pob plentyn yn yr ysgol a chroeso mawr yn fy nisgwyl!

Fe gefais i gwmni plant blwyddyn pedwar, a oedd yn wrandawgar iawn ac yn feirdd bach yn barod – roedd rhai wedi ysgrifennu cerdd i mi a oedd yn dweud fy mod i yn ‘cŵl’ … dwi’n cytuno cant y cant! Ond plant Llanilar yw’r rhai cŵl mewn gwirionedd, oherwydd roeddyn nhw’n llawn gwybodaeth am eu hysgol a’u hardal nhw.

Soniodd rhai am yr eglwys, y parc a’r feddygfa, a soniodd un neu ddau am Glwb Pêl-droed Llanilar, sy’n glwb da iawn, wrth gwrs … ond ddim cweit cystal â Chlwb Pêl-droed Trawscoed! Ond dwi’n chwarae i Trawscoed, felly dydw i ddim yn ddiduedd. Gan fod Llanilar a Thrawscoed mor agos at ei gilydd, mae cystadleuaeth fawr wedi bod erioed rhwng y ddau dîm.

Cerdd i Lanilar a ysgrifennodd y plant y bore hwnnw, cerdd wych iawn sy’n llawn odlau da:

Un diwrnod yn Ysgol Llanilar
Roedd dosbarth o blant bach croesawgar
Yn llawn, llawn syniadau
Ac am wneud eu gorau
Drws nesaf i Eglwys Sant Ilar.

Roeddyn nhw am roi gwybod i Eurig
Am eu bro a’u cymuned garedig,
Eu gwisg ysgol las,
Siop y Pentref a’r plas,
Llwybr seiclo a’r bont fach sigledig.

Yn eu hysgol mae bwrlwm tair afon,
Dŵr Rheidol ac Ystwyth ac Aeron,
Ysgol werdd, brysur, fach
Sy’n llawn pencampwyr iach
 Chymraeg ar dân ym mhob calon.

20130521-132815.jpg

Mae’n gas gen i feddwl na fydda’ i’n ymweld â’r un ysgol arall fel Bardd Plant Cymru, ond dwi’n edrych ymlaen yn fawr hefyd i gael mwy o amser i ysgrifennu cerddi newydd sbon ar gyfer plant Cymru. Diolch i bob plentyn a phob ysgol a wnaeth fy nwy flynedd i yn gymaint o hwyl.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro yn dechrau ar ddiwedd y mis, a hynny ym Moncath ger Aberteifi – ar ddydd Mawrth yr eisteddfod bydd enw’r Bardd Plant newydd yn cael ei gyhoeddi ar y llwyfan mawr. Cofiwch ddod i’r pafiliwn, neu wylio ar y teledu neu wrando ar y radio, pan fydda’ i a’r bardd newydd yn datgelu’r gyfrinach!


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top