Ysgol Llansawel, Llyfrgell Rhydaman ac Ysgol Pontardawe

in Bardd with No Comments

Ysgol Llansawel, Llyfrgell Rhydaman ac Ysgol Pontardawe

Ganol mis Ebrill fe es i ar drip i ardal Caerfyrddin ac Abertawe i ymweld â thair ysgol.

Y gyntaf oedd Ysgol Llansawel, sydd ryw hanner ffordd rhwng Llanbed a Llandeilo. Dim ond chwech o fois oedd yn y dosbarth, ond fe gawson ni hwyl dda iawn yn creu cerddi am gartrefi ac anifeiliaid anwes y plant. Doeddwn i erioed wedi bod yn Llansawel o’r blaen, ac roedd yn dda gen i ddysgu mai afon Marlais sy’n llifo drwy’r pentref, ac mai Sawel Sant a roddodd ei enw i’r lle. Dyma gerdd fach nêt a luniodd y chwech gyda’i gilydd:

Croeso i bentref bach Llansawel,
Lle mae dwy dafarn, neuadd a dau gapel,
Mae defaid slei yn byw’n y pentref,
Ger afon Marlais mae fy nghartref.

20130415-170800.jpg

Y bore wedyn fe yrrais draw i Lyfrgell Rhydaman er mwyn cwrdd â disgyblion o flynyddoedd 7, 8 a 9 o Ysgol Dyffryn Aman. Roedden nhw’n griw cyfeillgar iawn a oedd, er hynny, yn ei chael hi’n anodd meddwl am eiriau cadarnhaol i ddisgrifio Rhydaman – ‘llwyd’, ‘diflas’ a ‘hen’ ddaeth gyntaf, ond wedyn daeth ‘cyfeillgar’ a ‘hapus’! Mae pob man yng Nghymru’n medru edrych yn ddigon hen a llwyd weithiau, ond mae eu trigolion yr un mor groesawgar ag erioed.

Dyma gerdd fach a ysgrifennodd y disgyblion am bethau a phobl enwog y dref (ac un lle sydd ddim cweit mor enwog):

Hon yw’n tref ni ar lan Aman,
Tre’r Twrch Trwyth … a Subway fechan,
Pobl gyfeillgar fel Alex a Shane,
Amanwy a Gimli – pawb yn rhoi gwên.

20130416-122210.jpg

Yna yn y prynhawn fe yrrais i draw i Bontardawe, lle’r oedd llond dosbarth o blant egnïol iawn yn barod i farddoni. Roedd pawb yn awyddus iawn i odli, i gyflythrennu ac i roi gwybod i mi am Bontardawe – yr ŵyl ym mis Awst, y caeau chwarae, siop Jenkins a’r bryn uchel uwchlaw’r ysgol.

Lluniodd pob un gerdd hyfryd am eu hardal, a dyma gerdd heriol a luniodd pawb gyda’i gilydd:

Ni yw’r dref fach fwyaf egnïol –
Plant yn cerdded lan i’r ysgol,
Pan ry’n ni yn chwarae rygbi
Ry’n ni mor fawr â Mynydd y Barli,
Pontardawe hapus, fryniog,
Hardd, arbennig a mawreddog!

20130416-160750.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top