Ysgol Pen-cae, Ysgol Evan James ac Ysgol Cwm Garw

in Bardd with No Comments

Ddechrau Chwefror fe ymwelais i â nifer o ysgolion yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Ro’n i wedi cael fy ngofyn i gynnal gweithdai arbennig ar gyfer gŵyl newydd gyffrous a fydd yn cael ei chynnal yn y ddinas ar 20-24 Mawrth. Enw’r ŵyl yw Gŵyl Llên Plant Caerdydd, ac fe gewch chi fwy o wybodaeth amdani ar ei gwefan.

Yr ysgol gyntaf i gymryd rhan yn y gweithdai arbennig oedd Ysgol Pen-cae yn Llandaf. Roedd yn fraint i mi gael treulio amser yng nghwmni plant dawnus iawn blwyddyn 2. Fe fuon nhw’n brysur iawn yn creu cerddi hyfryd i anifeiliad arbennig iawn – anifeiliad y sy i’w gweld ar furiau castell Caerdydd. Wyt ti wedi gweld yr anifeiliad?

Dyma un ohonyn nhw – Mr Mwnci, Brenin y Llyfrau!

20130302-163151.jpg

Fe es i ymlaen wedyn i gyflwyno’r anifeiliad hynod i blant bach dychmygus Ysgol Evan James ym Mhontypridd. Dyma Mrs Pelican â’i phig ysblennydd:

20130302-164729.jpg

Ac yn olaf fe ymwelais i â phlant bywiog Ysgol Cwm Garw. Dyma Mr. Racŵn gyda’i gynffon enfawr:

20130302-164910.jpg

Diolch i’r holl blant ac i’r athrawon – bydd eu cerddi yn cael eu harddangos yng Ngŵyl Llên Plant Caerdydd ym mis Mawrth. Dyma gerdd a ysgrifennais i i groesawu pawb i’r ŵyl.

I Ble’r Wyt Ti’n Mynd?

I ble’r wyt ti’n mynd, y Mwnci bach,
Gyda llyfrau ddwsinau lond dy sach?

I ble’r wyt ti’n mynd, Mister Racŵn,
A ti, Mister Blaidd, yn cario balŵn?

Ac i ble’r wyt ti’n rhedeg, y Llew mawr,
Gyda dy drwyn a dy glustiau rhwng dau glawr?

A tithau’r Pelican, i ble’r wyt ti, Missus,
Yn mynd â dy big yn llawn llyfrau blasus?

Wel, i Gaerdydd, wrth gwrs, i ddathlu gŵyl
Mewn steil – wyt ti’n dod? O, fe gawn ni hwyl!

20130302-165047.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top