Ysgol Pwll Coch ac Ysgol Mynydd Bychan

in Bardd with No Comments

Ysgol Pwll Coch ac Ysgol Mynydd Bychan

Rai dyddiau wedi imi ymweld â nifer ysgol nid nepell o Gaerdydd, dechreuais wythnos newydd drwy ymweld â dwy ysgol yn y brifddinas ei hun.

Y gyntaf oedd Ysgol Pwll Coch yn Lecwydd, sy’n agos iawn at stadiwm clwb pêl-droed enwog y ddinas. Ac ystyried bod y clwb wedi ennill dyrchafiad yn ddiweddar i’r uwchgynghrair, roedd plant yr ysgol yn rhagori hefyd gyda’u sgiliau barddoni!

Roeddyn nhw eisoes yn feirdd bach dawnus iawn ac wedi ysgrifennu cerddi i’w harddangos ar waliau’r dosbarth. Does dim syndod, felly, fod y gerdd newydd a ysgrifennodd y plant gyda’i gilydd mor arbennig:

Shwma’i a chroeso i’n hysgol ni,
Yr orau yng Nghymru, wir i chi,
Trowch i’r chwith wrth Stadiwm Caerdydd,
Fe welwch chi’r ysgol brydferthaf sydd.

Yng nghanol Lecwydd ar afon Elái
Roedd gwaed yn llifo unwaith, medd rhai,
Ond doniau sy’n llifo yma nawr,
Mae’n fraint bod yn aelod o’n teulu mawr.

Cymraeg ar yr iard, Cymraeg ar y cae,
Cymraeg mewn gwasanaeth, pawb yn mwynhau,
Ysgol hyderus, lwyddiannus, garedig,
Amldalentog ac amlddiwylliedig.

20130514-002133.jpg

Yna yn y prynhawn fe deithiais drwy ganol Caerdydd, dros afon Taf a heibio’r castell, i ardal Cathays. Mae ysgol yno yng nghanol bwrlwm y strydoedd o’r enw Ysgol Mynydd Bychan.

Roedd plant blwyddyn pump yn feirdd bach hefyd ac yn hynod o weithgar. Fe ddysgais mai arwyddair yr ysgol yw:

O’r fesen, derwen a dyf.

Dyna, fel mae’n digwydd, yw arwyddair fy hen ysgol i yng Nghaerfyrddin hefyd – Ysgol y Dderwen. Mae’n siŵr gen i y bydd mes bach Ysgol Mynydd Bychan yn tyfu i fod yn goed derw mawr gwych mewn dim o dro.

Mae’r gerdd a ysgrifennodd y plant i’w hysgol yn dangos hynny i’r dim:

Mae croeso i bawb yn ein hysgol fach ni
Yng nghanol y ddinas a’r siopau di-ri,
Mewn tu fewn mae pedair afon
Yn llifo’n ddisglair ym mhob calon,
Tywi, Tawe, Elái a Thaf,
Dewch i gystadlu yn yr haf,
Ar yr heol rhwng dwy eglwys,
I blant talentog mae paradwys,
Sŵn byddarol adeiladwyr,
Ceir, lorïau, beiciau prysur,
Ond fan hyn bydd mes yn tyfu
I fod yn goed mawr derw yfory.

20130514-003332.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top