Ysgol Rhyd-y-waun ac Ysgol Bro Edern

in Bardd with No Comments

Ysgol Rhyd-y-waun ac Ysgol Bro Edern

Braidd yn lawog oedd hi’r bore wedi imi ymweld â dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd. Anelais drwyn y car i ffwrdd o’r ddinas ac i fyny’r A470 drwy’r glaw i Aberdâr, gan gyrraedd Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun mewn da bryd.

Roedd blwyddyn deg yno’n aros amdana’i, criw distaw iawn ond cyfeillgar o ddisgyblion – dwi’n medru cofio’n iawn pa mor ddistaw’r oeddwn i’n bymtheg oed, yn gwrthod dweud dim rhag i fy nghyd-ddisgyblion wneud hwyl ar fy mhen!

Ond er gwaetha’r swildod, fe lwyddodd y disgyblion i lunio cerdd dda iawn sy’n disgrifio’r profiad o fod yn bymtheg oed:

Blwyddyn 10 …
Pam fod bywyd mor annheg?
Dechrau TGAU,
Rwy’n ei gasáu
(Heblaw chwaraeon,
Rygbi, pêl-rwyd, badminton),
Anifeiliaid gwyllt a ffyrnig,
Tawel iawn fel llygod Ffrengig,
Neb am ateb, pawb yn swil,
Edrych mlaen am benwythnos bril
Pan fo’r anifeiliaid gwylltion
Yn ailymddangos o’r cysgodion,
Rasio geifr, partïa, cysgu,
Heb anghofio adolygu,
Cyn cropian nôl i’r hen gysgodion
A llusgo’n traed fel hen, hen ddynion,
Eistedd arholiad anodd iawn
I baratoi am fywyd llawn,
Ond nawr mae’n ddigon i Flwyddyn 10
Frwydro ‘mlaen at un ar ddeg.

20130514-124603.jpg

Nôl â fi lawr i’r ddinas yn y prynhawn er mwyn ymweld â disgyblion Ysgol Gyfun Bro Edern. Fe welais i’r rhan fwyaf o ddisgyblion yr ysgol gyfan … nid peth rydw i wedi’i wneud o’r blaen, a dweud y gwir! Roeddwn i’n medru gwneud hynny am fod Ysgol Bro Edern yn ysgol newydd sbon, a dim ond un flwyddyn sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd. Ie, un flwyddyn – does dim blwyddyn wyth, naw, deg nac un ar ddeg eto!

Mae’r ysgol mor newydd dydi hi ddim wedi symud i’w hadeilad newydd eto. Ym mis Medi eleni bydd y disgyblion yn mynd i safle newydd ym Mhen-y-lan ar ochr ddwyreiniol Caerdydd – tan hynny maen nhw’n cael eu gwersi mewn cabannau ac adeiladau ar safle Ysgol Glan Taf ar ochr orllewinol y ddinas.

Dywedodd y disgyblion fod llun o garw ar fathodyn yr ysgol – yn ôl yr hanes, cafodd carw a oedd yn cael ei hela un tro loches a diogelwch gan Edern Sant, a achubodd fywyd yr anifail. Dyma gerdd arbennig a luniodd y plant i’w hysgol newydd unigryw:

Teulu newydd sbon
Yw’r ysgol hon,
Teulu un mlwydd oed
Am y tro cyntaf erioed.

Ni yw’r flwyddyn gyntaf,
Yr ifancaf a’r hynaf,
Un goeden yn y caban
A ddaw cyn hir yn berllan.

Ynys werdd mewn môr o las
A fydd, cyn hir, yn symud mas,
Teithiwn ym Medi, paco lan,
O Ystum Taf i Ben-y-lan.

Fel y carw dewr ei hun,
Safwn ni i gyd fel un,
Dewch i’n gweld mewn gwyrdd a du
Yn ein cartref newydd ni.

20130514-173222.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top