Ysgol Santes Tudful ac Ysgol Cwm Rhymni

in Bardd with No Comments

Ysgol Santes Tudful ac Ysgol Cwm Rhymni

Ganol Mai fe dreuliais i lawer iawn o amser yn ymweld ag ysgolion i lawr yn y de ddwyrain – cyfanswm o naw ysgol gyda’i gilydd! Y gyntaf oedd Ysgol Santes Tudful ar lethr uwchben Merthyr Tudful, ysgol newydd iawn yn llawn plant bach cyfeillgar. Fe gefais i’r fraint o gyfarfod blwyddyn pedwar, sy wedi’u rhannu yn ddau ddosbarth – Dosbarth Morlais a Dosbarth Cyfarthfa.

Roedd y plant i gyd yn gwrtais iawn ac yn llawn syniadau. Soniodd y plant wrtha’i am ddeinosor o’r enw Bronti sy’n byw yn yr ardd gerllaw’r ysgol … wn i ddim am unrhyw ysgol arall sy’n medru dweud hynny! Cafodd Bronti ei gludo o Dan yr Ogof i’r ysgol gan hofrennydd, a nawr mae’r plant yn defnyddio’i gynffon fel siglen.

Dyma ddwy gerdd wych y ddau ddosbarth i’w hysgol nhw, gan ddechrau gyda cherdd Dosbarth Morlais:

Mae ein hysgol ni yn haeddu cerdd,
Mae hi wedi ennill y faner werdd,
A gwyrdd hefyd yw Bronti’r deinosor
Sy’n byw yn yr ardal natur bob un tymor,
Ysgol iach, ysgol lân ac ysgol hapus,
Ysgol garedig gyda chinio blasus,
Y dosbarth gorau yw Dosbarth Morlais,
Yn dysgu popeth yn nhref y ffwrnais.

A dyma gerdd Dosbarth Cyfarthfa:

Mae ein hysgol ni yn ysgol iach,
Ysgol fawr iawn i blant bach,
Ysgol lân ac ysgol anturus iawn
Sy’n dysgu’n llon o’r bore i’r prynhawn,
Ysgol wych lle mae pawb yn ffrindiau,
A dyna pam mai hi yw’r orau!

20130509-190923.jpg

Yna fe yrrais i ar draws i’r cwm mawr nesaf ac i lawr i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ger y Coed Duon. Roedd y glaw’n bwrw’n drwm erbyn hynny, ac roedd hi’n dda gen i gael lloches yn yr ysgol fawr. Fe gefais i gwmni disgyblion blwyddyn deg am awr fach, gan sgyrsio gyda nhw am Dalwrn y Beirdd, am ymryson y beirdd ac am y stomp. Roedd ganddyn nhw gerddi da hefyd – er eu bod yn rhy swil i’w dangos imi ar y dechrau – a synnwn i ddim na fydd ambell un yn dechrau gwneud enw iddo’i hun fel bardd cyn bo hir.

Fe dreuliais i amser gyda disgyblion blwyddyn naw hefyd, a oedd yn griw doniol a chreadigol iawn. Fe gefais i ychydig o hanes Cwm Rhymni ganddyn nhw – y Siartwyr, y pyllau glo, yr afonydd a’r holl dywydd gwael! Dyma eu cerdd brydferth nhw i’w bro:

Tref y Siartwyr
Ar lan afon Rhymni,
Lle bu’r pyllau prysur
Rhwng Merthyr a Chaerffili.

Hon yw ein cartre’,
Ein cynefin a’n cân,
Iddi hi y gwnawn ein gore
Â’n calonnau ar dân.

20130509-193047.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top